Säkra arbetsplatser för trygga medarbetare

Somliga har i stort sett riskfria arbeten, andra är helt beroende av struktur och andra människor för att inte skadas. Det förebyggande arbetet måste finnas såväl som förmågan att reagera om något händer. Trygga kollegor mår bättre och gör ett bättre jobb. Effort erbjuder utbildningar och stöd inom säkerhet och riskhantering.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar, mer än du kanske anar, medarbetarnas möjlighet att nå sin fulla potential. När vi får goda förutsättningar utvecklas vi som individer och då kommer också företaget eller organisationen gå framåt. Vi hjälper dig att se sambanden, hitta möjliggörarna och utveckla er organisatoriska och sociala miljö så att alla ges möjlighet att bidra, det mynnar ut i välmående företag som stärker sin position.