Collage av avsnittets ikon med ett kugghjul och fyra former runtomkring på en grön bascirkel samt ett runt fotografi på en workshopsverktygslåda innehållande pennor i olika slag.

Huvudprocesskartan – Förstå helheten

Utan att förstå hur verksamheten faktiskt fungerar på övergripande nivå har ni ingen möjlighet att förstå den helhet som ni verkar i. Bristande helhetssyn ger ofta felprioriteringar, problematiska beslut och oönskade effekter. En huvudprocesskarta gör det enkelt att kommunicera logiken i verksamheten och ger er förutsättningar för ett medvetet utvecklingsarbete.

Processkartläggning – Förstå detaljerna

En processkartläggning handlar om att förstå detaljer och identifiera möjligheter till förbättring. Det handlar också om att utveckla förståelsen för olika roller och hur ni arbetar tillsammans. Vilka överlämningar och gränssnitt som är kritiska för verksamheten? Sedan är det dags att prioritera och driva förbättringsarbetet.

Processutveckling – Detaljer och helhet

Med förståelse för detaljer och helheten kan ni påbörja utvecklingen. Vi på Effort har lång erfarenhet av att driva förbättring i olika företag och verksamheter. Vi tror på att fokusera resultat och involvera de som jobbar operativt. Fråga oss gärna om stöttning med att förstå, kartlägga och utveckla era processer.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med processutveckling?
Kontakta:

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart tjugo år sedan var jag med och startade Effort. Effort ...startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer