Illustration på cirklar och rektanglar i olika färger i en rektangelform med ett förstoringsglas som granskar dessa.

Riskbaserad revision ger spets

Internrevisioner som främst fokuserar det som är kritiskt och sådant som inte fungerar kommer att göra som mest nytta. Det handlar om att hitta ett arbetssätt där revisionen blir en naturlig del av att förbättra och utveckla verksamheten. ISO 19011 är standarden för internrevision och senaste versionen sätter tryck på ett riskbaserat tänkande.

Duktiga internrevisorer är avgörande

Till skillnad från certifieringsrevisorn, som främst letar avvikelser, fokuserar internrevisorn på att hitta förbättringsområden. Internrevisorer ska ha förmågan att ställa rätt frågor och emellanåt höja blicken och se det större sammanhanget. Med riktigt bra revisorer blir internrevisionen en motor för utveckling. En viktig del i att bli en duktig internrevisor är erfarenhet, en annan är utbildning. Se våra kurser för internrevisorer >>

Internrevision med fräscha ögon

För verksamheter certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 är internrevisionen ett krav. Det handlar om att få till ett bra revisionsprogram och struktur på frågor och rapporter. Vi har hjälpt många verksamheter bygga upp en effektiv struktur som fokuserar förbättring och utveckling. Den kunskapen delar vi gärna med oss av.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med internrevision?
Kontakta:

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer