Vi vill skapa smarta hållbara lösningar i samtliga delar av våra kunders organisation. Först när hållbarheten blir en naturlig del i verksamhetens sätt att tänka kommer resultaten. Det kan röra CSR/hållbarhet, innovation, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, certifieringar, strategi, förändring, förbättring, lärande, problemlösning, riskanalys och lagbevakning.

Och vi börjar med att ta hand om varandra. En trygg och uppskattad person med friheten att själv planera och balansera sitt arbete har bäst förutsättningar att komma på kreativa lösningar. Därför jobbar vi aktivt för en god arbetsmiljö där varje medarbetares unika drivkrafter och kunskap får komma till sin rätt och där balansen mellan arbetsliv och fritid är i fokus. Varje medarbetare kan också avsätta två timmar varje vecka för att bidra med sin tid och kunnande i projekt som gagnar viktiga samhällsfrågor.

Men det tar fart på riktigt i mötet med våra kunder och partners. Därför samarbetar vi med våra kunder och samarbetspartners inom en mängd områden. Vår grundinställning är alltid nyfikenhet. Att ställa frågor som stimulerar gemensamt lärande är en viktig del för att nå fram till lösningar som känns naturliga. Ett samarbete som vi är lite extra stolta över är vårt nära forskningssamarbete med Chalmers tekniska högskola.

Lever vi som vi lär? Vi vill göra det. Förutom vårt arbete för en hållbar arbetsmiljö är vi också helt klimatneutrala. Vi kompenserar för vår klimatpåverkan och skänker också en krona per mil vid bilkörning till ZeroMission. En viktig del i vår utveckling är att erbjuda praktikplatser och arbetsträning. Det ger värdefulla insikter och nya perspektiv. Effort är också certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Steg för steg vill vi helt enkelt skapa det långsiktigt hållbara och attraktiva företag som vi aspirerar på att vara. För våra kunder, våra anställda och vår omvärld.

Varför Effort?

"Genom att vara ett företag i vår storlek kan vi agera lika flexibelt som ett fåmansföretag, vara lika nära våra kunder som en enmanskonsult men samtidigt ha back-up och spetskompetens som ett större företag. Vi ska helt enkelt vara stora nog för att ha rätt kompetens och trygga leveranser, samtidigt som vi är små nog att vara flexibla och lyhörda."

Våra värderingar

Vinna- vinna. Att utgående från behov och målsättningar söka resultat där alla blir vinnare. Kundens verksamhet, Effort och samhället. Lagar och våra viktigaste intressenters förväntningar utgör våra bindande krav.

Balanserat och långsiktigt. Att balansera behoven här och nu, tillsammans med viktiga intressenter, utgående från ett långsiktigt perspektiv på vad vi vill.

Enkelt och effektivt. Att söka det enkla i det komplexa för att nå fram till lösningar som leder till riktigt bra arbetssätt och resultat.

Kreativt och innovativt. Att tillsammans stimulera och ta vara på idéer som driver utvecklingen framåt i ett gemensamt lärande baserat på öppenhet, nyfikenhet och reflektion.

Glädje och engagemang. Att tillsammans söka glädje och engagemang i det vi vill och det vi gör, bland annat genom att stödja och inspirera varandra att ta tillvara på inre drivkrafter.

Vår historik och bakgrund

Varför startade vi Effort? Vi ville skapa en arbetsplats med en arbetsmiljö som främjar varje medarbetares nyfikenhet och erfarenhet. Vi ville också kunna fokusera helt och hållet på hållbarhetsfrågor och göra en aktiv skillnad både för våra kunder vår omvärld.

VISION

Vår vision är att vara den bästa partnern i det strategiska hållbarhetsarbetet.