Cikelikon med en hjärna uppefrån varav vänstra halvan har raka kopplingar, högra halvan har mjuka former

VÄGEN ÄR BETEENDEFÖRÄNDRING

I Sverige har vi en hög medvetenhet om den klimatpåverkan och miljöproblematiken vår livsstil innebär. Överlag har vi miljömedvetna värderingar. Men trots att vi vet vad vi borde göra, så ser vi att vägen till faktisk handling är svår. Vad är det som hindrar oss att agera? Och hur kan vi påverka och underlätta för mer miljövänligt beteende? Vilka verktyg kan vi använda för att komma över de psykologiska hinder som finns för mer hållbara val?  

För att nå våra klimatmål är det tydligt att vi måste ändra våra beteenden. Men beteendeändring är lättare sagt än gjort. Vi orienterar oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. Som forskarna och författarna Esty & Winston skrev – “a new way of thinking won´t happen without a healthy push” (2006).  

Vill ni veta mer om klimatpassivitet och hur beteendeändring kan underlättas? Vill ni kunna främja hållbara val internt i organisationen eller hos era kunder Utifrån era behov och önskemål kan vi på Effort stötta med både utbildning, workshops och operativt stöd för att ni ska kunna ta steget vidare.  

Föreläsare och workshopledare är Martine Roshauw – rådgivare och konsult med fokus på organisationsutveckling, beteendeförändring och kommunikation.

 

Utbildning – exempel på innehåll: 

 • Hur tar vi till oss information? 
 • Vad hindrar oss från att ta fler miljövänliga val?  
 • Verktyg för att främja ett miljövänligt beteende 
 • Hur ska vi kommunicera för att påverka beteendet?  
 • Hållbar kommunikation 
 • Hur framställer vi oftast män och kvinnor? Och vilka konsekvenser får det?  
 • Representation – hur och varför? 

Workshop – exempel på innehåll 

 • Nuläget 
 • Vilka beteenden önskar ni att främja/underlätta? 
 • Verktyg för beteendeförändring 
 • Förutsättningar och prioriteringar 
 • Från A till B – handlingsplan

Under en utbildning eller en workshop kommer vi diskutera och reflektera över psykologin bakom vår klimatpassivitet och vilka verktyg som kan användas för att främja ett miljövänligt beteende. Sedan kopplar vi den nya kunskapen till de beteenden och situationer som är specifika för just ert företag. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med miljöpsykologi?
Kontakta: