Cirkelikon med ett landskap, ett träd och solen

Miljöarbete – få det att hända! 

För att veta vad ni ska fokusera på inom miljöarbete måste ni först ha en bra bild av nuläget. Att genom en miljöutredning ta reda på företagets miljöaspekter är ofta ett naturligt första steg i att komma igång med miljöarbetet. När ni vet vart ni är behöver ni bestämma er för vart ni vill nå och skriva ner det i en inspirerande miljöpolicy. Sedan är det dags att rita kartan för hur ni ska ta er till ert mål och vidare till en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. 

Miljöpsykologi beteendeförändringnudging och andra verktyg 

Varför leder inte vår kunskap om människans miljö- och klimatpåverkan till mer handling? Många hyser miljövänliga värderingar, så vad är det som hindrar oss från att agera?  

För att vi ska nå våra miljö- och klimatmål måste vi ändra våra beteenden – men beteendeändring är lättare sagt än gjort. Vi orienterar oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. För att nå en beteendeändring finns en rad verktyg och tekniker, till exempel nudging, som kan användas för att underlätta för fler hållbara val. Läs mer >>

Miljöcertifiering och miljömärkningar – styr upp och kommunicera ert miljöarbete! 

Funderar du och din organisation på en ISO 14001-certifiering, Svanen- eller KRAV-märkning? Eller kanske Miljödiplomering?  

Vad bra  det kommer ge er bättre ordning och ni kommer att få mer gjort! Kraven i de olika standarderna kan te sig lite otäcka till en början men egentligen är de en fullmatad kunskapsraket. Allt ni behöver tänka på i miljöarbetet helt enkelt. Med en miljöcertifiering eller -märkning kan ni också visa kunder och andra intressenter att ni jobbar aktivt för miljön och att ni ständigt vill bli lite (eller mycket) bättre.  

Läs mer om hur din verksamhet kan bli ISO-certifierad. Funderar ni på någon märkning, kontakta oss så kan vi berätta mer. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med miljö?
Kontakta:

Hanna Bergendahl

Företagsekonom inriktning Ekologisk Ekonomi​
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 94

'If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.' Det... är ett citat av Body Shops grundare Anita Roddick som jag ofta återkommer till. För visst är det ibland svårt att intala sig att de små förändringarna man själv kan åstadkomma verkligen har en betydelse i det stora perspektivet. Vad spelar det för roll om jag cyklar till jobbet eller källsorterar mina värmeljushållare när det samtidigt finns stora företag som helt struntar i att ta sitt hållbarhetsansvar? Min absoluta övertygelse är dock att allt vi gör faktiskt spelar roll. Varför skulle vi annars gå och rösta? Demokratin, liksom hållbarhetsfrågorna bygger på allas deltagande och tron i att ett medvetet handlande kan sprida ringar på vattnet.

I konsultrollen försöker jag applicera detta förhållningssätt på företagsnivå. Att inspirera till att tänka och agera hållbarhet i alla led och att få medarbetare och ledning att dra åt samma håll ser jag som en av mina viktigaste uppgifter. Det är ofta en stor utmaning men en spännande sådan som kräver både förmågan att kunna sätta sig in i företagets vardag men att samtidigt behålla distansen och se företaget i det större perspektivet. En stor del av min tid arbetar jag som hållbarhetsansvarig för två hotell- och konferensanläggningar. Utöver detta använder jag gärna min kompetens inom ledningssystem, miljömärkning Svanen och processutveckling i olika typer av uppdrag.
Läs mer

Martine Roshauw

Managementkonsult Tel: 0730-49 99 73

Det är lätt att känna sig överväldigad vid tanken på de miljöproblem vi alla står inför och resan mo...t ett mer hållbart samhälle. Personligen tycker jag samtidigt om och drivs av alla de spännande möjligheter för utveckling och vägar framåt som situationen också erbjuder.

Jag arbetar ofta kreativt och försöker se en situation från olika synvinklar för hitta nya lösningar och idéer på de utmaningar vi står inför. Kreativitet i kombination med god analytisk förmåga hjälper mig att kunna stötta företag i strategiutveckling för att bemöta de förändringar som krävs.

Mina fokusområden är organisationsutveckling, hållbar affärsutveckling, tillväxt och incitament för miljövänligt beteende. Jag har erfarenhet av bland annat ledarskap, projektledning, kommunikation och design. Utöver ett stort intresse för hållbarhet och hur vi kan bidra till viktiga beteendeändringar har jag genom min kandidat i Environmental management goda kunskaper om olika miljöproblem och inom miljöpsykologi.

Med en magister i Management av tillväxtföretag och erfarenhet av rollen som interims-VD i ett internationellt bolag kan jag stötta företag i en rad olika managementfrågor som uppkommer i bolag under tillväxt.

Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att stötta Efforts kunder att uppnå långsiktig affärsnytta genom att växla om till ett mer hållbart företagande.
Läs mer