Collage av avsnittets ikon med en cirkulär pil med ett blad i mitten, så som en pil, på en ljusblå bascirkel samt ett runt fotografi på en roll-up från Efforts kontor. På roll-upen står texten ”Hur gör vi skillnad?” tillsammans Efforts logga ovan och De globala hållbarhetsmålens ikoner under.

Nulägesanalys med handlingsplan

Det systematiska hållbarhetsarbetet startar ofta med en nulägesanalys för att få identifiera vad som redan finns på plats men också för att upptäcka eventuella gap mot det man vill uppnå, t ex krav i ISO-standarder, de 17 hållbarhetsmålen eller andra internationella riktlinjer. Det skapar också en förståelse för vägen framåt. Vilka är hållplatserna och i vilken ordning ska vi lägga upp rutten? Vi kan hjälpa er att förstå nuläget och skapa en samsyn på vad som behöver göras. Vi bygger på det som redan är välfungerande. En perfekt start på hållbarhetsarbetet.

Intressentanalys

För att förstå organisationens nuvarande och kommande kravbild behöver man identifiera vilka intressenter man har såväl internt och externt. En intressent är någon man påverkar med sin verksamhet eller någon som påverkar verksamheten – eller bäggedera. Klassiska intressenter är kunden, ägaren, medarbetaren och leverantören, men det finns också andra viktiga att beakta, t ex tysta intressenter som naturen och kommande organisationen. Vi hjälper er med att kartlägga och analysera vilka intressenter ni har och vad som förväntas av en modern och hållbar organisation? Finns det en fungerande kommunikation idag eller behöver vi förbättra intressentdialogen ytterligare?

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys kan sägas vara en sammanvägning av de frågor som organisationen bedömer är strategiskt viktiga och de frågor som för intressenterna har störst betydelse. Man mejslar fram vilka områden som är väsentliga för organisationen att prestera inom. Vilka blir våra hållbarhetsområden och vilka hållbarhetsaspekter finns inom varje område? Vi hjälper dig att navigera bland olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter så att ni har grunden för att formulera en hållbar strategi.

Hållbar strategi

Med nulägesanalysen samt intressent- och väsentlighetsanalyserna som grund finns goda förutsättningar att utveckla en hållbar strategi. Det är något annat än en en strategi för hållbarhet. Det innebär vanligen att man formulerar en övergripande målbild inom de prioriterade hållbarhetsområdena, gärna med metoden backcasting, och därefter ett antal aktiviteter för att ta er dit. Det blir konkret och logiskt. Vi kan hjälpa er med denna process så att vägen till den hållbara organisationen börjar på riktigt.

Hållbarhetsrapport

Hur hållbara är ni i er verksamhet? Hur står ni er mot andra? Ett bra arbete med hållbarhetsrapportering är ett bra sätt att stärka intressentdialogen, fortsätta att identifiera kritiska områden, ta reda på var ni står och skapa en plan för hur ni ska bli bättre. Missa inte möjligheten att gifta ihop redovisningen med er verksamhetsutveckling.
Läs mer om hållbarhetsredovisning >> 

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?
Kontakta:

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart tjugo år sedan var jag med och startade Effort. Effort ...startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer