Collage av avsnittets ikon med en cirkulär pil med ett blad i mitten, så som en pil, på en ljusblå bascirkel samt ett runt fotografi på en roll-up från Efforts kontor. På roll-upen står texten ”Hur gör vi skillnad?” tillsammans Efforts logga ovan och De globala hållbarhetsmålens ikoner under.

Strategi för hållbarhet

Att hitta en strategi för hållbarhet och integrera det naturligt i företagets affärsmodell kan kännas teoretisk och komplext. Så behöver det inte vara. Det handlar om att förstå vad hållbarhet innebär för er, att hitta era hållbarhetsområden. När ni känner er säkra på det kan ni starta arbetet med att integrera dem i er strategi, affärsmodell och i er verksamhet.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 är FNs globala mål för hållbar utveckling. Med 169 mål fördelade på 17 områden är Agenda 2030 en utmärkt inspirationskälla till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vilka mål kan ni bidra till? Vilka affärer kan ni skapa eller utveckla som stödjer dem? Vad kan ni bli bättre på som gynnar både samhället och er verksamhet? Läs mer i vårt kundcase: GU Ventures kartlägger verksamheten mot Agenda 2030

Hållbarhetsredovisning

Hur hållbara är ni i er verksamhet? Hur står ni er mot andra? Ett bra arbete med hållbarhetsrapportering är ett sätt att identifiera kritiska områden, ta reda på var ni står och skapa en plan för hur ni ska bli bättre. Missa inte möjligheten att gifta ihop redovisningen med er verksamhetsutveckling.
Läs mer om hållbarhetsredovisning >> 

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?
Kontakta:

Hanna Bergendahl

Företagsekonom inriktning Ekologisk Ekonomi​
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 94

'If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.' Det... är ett citat av Body Shops grundare Anita Roddick som jag ofta återkommer till. För visst är det ibland svårt att intala sig att de små förändringarna man själv kan åstadkomma verkligen har en betydelse i det stora perspektivet. Vad spelar det för roll om jag cyklar till jobbet eller källsorterar mina värmeljushållare när det samtidigt finns stora företag som helt struntar i att ta sitt hållbarhetsansvar? Min absoluta övertygelse är dock att allt vi gör faktiskt spelar roll. Varför skulle vi annars gå och rösta? Demokratin, liksom hållbarhetsfrågorna bygger på allas deltagande och tron i att ett medvetet handlande kan sprida ringar på vattnet.

I konsultrollen försöker jag applicera detta förhållningssätt på företagsnivå. Att inspirera till att tänka och agera hållbarhet i alla led och att få medarbetare och ledning att dra åt samma håll ser jag som en av mina viktigaste uppgifter. Det är ofta en stor utmaning men en spännande sådan som kräver både förmågan att kunna sätta sig in i företagets vardag men att samtidigt behålla distansen och se företaget i det större perspektivet. En stor del av min tid arbetar jag som hållbarhetsansvarig för två hotell- och konferensanläggningar. Utöver detta använder jag gärna min kompetens inom ledningssystem, miljömärkning Svanen och processutveckling i olika typer av uppdrag.
Läs mer