Collage av avsnittets ikon med en cirkulär pil med ett blad i mitten, så som en pil, på en ljusblå bascirkel samt ett runt fotografi på en roll-up från Efforts kontor. På roll-upen står texten ”Hur gör vi skillnad?” tillsammans Efforts logga ovan och De globala hållbarhetsmålens ikoner under.

Strategi för hållbarhet

Att hitta en strategi för hållbarhet och integrera det naturligt i företagets affärsmodell kan kännas teoretisk och komplext. Så behöver det inte vara. Det handlar om att förstå vad hållbarhet innebär för er, att hitta era hållbarhetsområden. När ni känner er säkra på det kan ni starta arbetet med att integrera dem i er strategi, affärsmodell och i er verksamhet.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 är FNs globala mål för hållbar utveckling. Med 169 mål fördelade på 17 områden är Agenda 2030 en utmärkt inspirationskälla till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vilka mål kan ni bidra till? Vilka affärer kan ni skapa eller utveckla som stödjer dem? Vad kan ni bli bättre på som gynnar både samhället och er verksamhet? Läs mer i vårt kundcase: GU Ventures kartlägger verksamheten mot Agenda 2030

Hållbarhetsredovisning

Hur hållbara är ni i er verksamhet? Hur står ni er mot andra? Ett bra arbete med hållbarhetsrapportering är ett sätt att identifiera kritiska områden, ta reda på var ni står och skapa en plan för hur ni ska bli bättre. Missa inte möjligheten att gifta ihop redovisningen med er verksamhetsutveckling.
Läs mer om hållbarhetsredovisning >> 

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?
Kontakta:

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart tjugo år sedan var jag med och startade Effort. Effort ...startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer