Verksamhetshandboken där den behövs. Alltid.

Ledningssystem, verksamhetssystem, styrande dokumentation, verksamhetshandbok. Kärt barn har många namn. Oavsett namn har ni säkert en del information som är viktig för att ni ska nå bra resultat. Det kan vara en checklista så att allt blir rätt vid packning innan leverans eller en inköpspolicy. Det som är viktigt är att informationen finns där  när den behövs. Med ett responsivt intranät i molnet som fungerar även på smartphones och surfplattor är ni alltid redo.

 

Samarbeta effektivt

Skickar du ofta dokument som bilagor i mail till dina kollegor? Har ni problem med att det cirkulerar femtioelva versioner av samma dokument där ingen är den senaste? Då har du hamnat rätt. I SharePoint Online jobbar ni tillsammans genom att dela länkar, följa innehåll och redigera parallellt. Utveckla verksamhetshandboken eller skapa projektytor, bjud in och driv utveckling. Vår lösning hjälper er fokusera på det som är viktigast.

 

Minimera administration

Versionshantering av dokument. Automatisk back-up. Unika ID-nr till alla era olika ärenden så som kundreklamationer, leverantörstabbar, tillbud och olyckor. Det bara sker och finns där när en återställning eller ett löpnummer behövs. För styrning av innehåll aktiveras godkännandeflöden och användarna grupperas utefter den åtkomst de behöver.

Hur kan ett intranät i SharePoint utveckla din verksamhet?
Kontakta oss:

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart tjugo år sedan var jag med och startade Effort. Effort ...startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer