En cirkel som är uppdelad i 10 sektioner med olika ikoner inom för att representera olika hållbarhetsmål

 

Vilka är era hållbarhetsområden?

Inom vilka områden är det avgörande att ni presterar för att ses som attraktiva och hållbara? För att svara på den frågan behöver ni förstå vad som är viktigt för era intressenter. En given utgångspunkt också för en affärsstrategi. Om er strategi och er hållbarhetsrapport står på samma grund kan de också föda varandra med energi och driv. Mer inspiration och tips får du i artikeln Hållbarhetsredovisning – 6 tips för att lyckas eller i webinaret Hållbarhetsredovisning – Drivkraft för utveckling?.

GRI och lagen om hållbarhetsredovisning

För den som hållbarhetsredovisar finns det vissa saker som ska göras och vissa som bör göras. Vi kan lagarna på området och är diplomerade i rapportering enligt GRI, Global Reporting Initiative, världens mest använda ramverk för hållbarhetsredovisning. Tillsammans, kan vi tydliggöra hur lagar och ramverk ska hanteras för att ge maximalt mervärde för er. Läs mer i inlägget Lagen om hållbarhetsredovisning − Varför? Vem? Vad?.

Planering, analys och beräkningar

Söker ni stöd i arbetet med att hållbarhetsredovisa? Vi stöttar våra kunder med planering av rapporteringsarbetet, analys av verksamheten och tidigare rapportering samt hjälper till med att identifiera indikatorer och göra beräkningar, exempelvis av klimatutsläpp. Samtidigt håller vi ett öga på på den större bilden, hur hållbarhetsredovisningen bidrar till er strategi, varumärke och verksamhetsutveckling.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsredovisning?
Kontakta: