En cirkulär fylld med 10 olika områden representerade med ikoner så som för miljö, processer, samhälle och medarbetare.

Vilka är era hållbarhetsområden?

Inom vilka områden är det avgörande att ni presterar för att ses som attraktiva och hållbara? Vilka är just era hållbarhetsområden? För att svara på den frågan behöver ni förstå vad som är viktigt för era intressenter. Det bygger på en god dialog. Om hållbarhetsrapporten och hållbarhetsarbetet bygger på samma områden och står på samma grund så kan de också föda varandra med energi och driv. Är områdena också tydligt kopplade till er affärsstrategi börjar det bli riktigt bra!

Få inspiration och tips i vårt webinar Hållbarhetsredovisning – Drivkraft för utveckling?.

GRI och lagen om hållbarhetsredovisning

Vi kan lagarna och är diplomerade i rapportering enligt GRI, Global Reporting Initiative, världens mest använda ramverk för hållbarhetsredovisning. Tillsammans, kan vi tydliggöra hur lagar och ramverk ska hanteras för att ge maximalt mervärde för er!

Läs mer om Lagen om hållbarhetsredovisning på vår blogg.

Martin Jansmyr

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 95

Jag stöttar efforts kunder inom hållbara ledningssystem, processutveckling, problemlösning och utbil...dning. Det handlar ofta om att driva förändring genom att hitta bättre, smartare och mer långsiktiga arbetssätt.

Jag kom till Effort 2012 och har tidigare arbetat inom industrin, vårdsektorn och besöksnäringen, bland annat på AB Volvo och Skistar.

Studierna vid Chalmers inom Industriell ekonomi utvecklade min förmåga att se såväl helheten som detaljerna. Att kunna balansera olika behov och intressen vid beslutsfattande tror jag är avgörande för att nå framgång på såväl lång som kort sikt.
Läs mer

Martine Roshauw

Managementkonsult Tel: 0730-49 99 73

Det är lätt att känna sig överväldigad vid tanken på de miljöproblem vi alla står inför och resan mo...t ett mer hållbart samhälle. Personligen tycker jag samtidigt om och drivs av alla de spännande möjligheter för utveckling och vägar framåt som situationen också erbjuder.

Jag arbetar ofta kreativt och försöker se en situation från olika synvinklar för hitta nya lösningar och idéer på de utmaningar vi står inför. Kreativitet i kombination med god analytisk förmåga hjälper mig att kunna stötta företag i strategiutveckling för att bemöta de förändringar som krävs.

Mina fokusområden är organisationsutveckling, hållbar affärsutveckling, tillväxt och incitament för miljövänligt beteende. Jag har erfarenhet av bland annat ledarskap, projektledning, kommunikation och design. Utöver ett stort intresse för hållbarhet och hur vi kan bidra till viktiga beteendeändringar har jag genom min kandidat i Environmental management goda kunskaper om olika miljöproblem och inom miljöpsykologi.

Med en magister i Management av tillväxtföretag och erfarenhet av rollen som interims-VD i ett internationellt bolag kan jag stötta företag i en rad olika managementfrågor som uppkommer i bolag under tillväxt.

Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att stötta Efforts kunder att uppnå långsiktig affärsnytta genom att växla om till ett mer hållbart företagande.
Läs mer