En cirkel som är uppdelad i 10 sektioner med olika ikoner inom för att representera olika hållbarhetsmål

 

Vilka är era hållbarhetsområden?

Inom vilka områden är det avgörande att ni presterar för att ses som attraktiva och hållbara? För att svara på den frågan behöver ni förstå vad som är viktigt för era intressenter. En given utgångspunkt också för en affärsstrategi. Om er strategi och er hållbarhetsrapport står på samma grund kan de också föda varandra med energi och driv. Mer inspiration och tips får du i artikeln Hållbarhetsredovisning – 6 tips för att lyckas eller i webinaret Hållbarhetsredovisning – Drivkraft för utveckling?.

Ramverk för rapportering

För den som hållbarhetsrapporterar finns det vissa saker som ska göras och vissa som bör göras. Vi kan lagarna på området och tillsammans med er , kan vi tydliggöra hur lagar och ramverk kan hanteras för att ge maximalt mervärde för er. Läs mer i inlägget Lagen om hållbarhetsredovisning − Varför? Vem? Vad?.

Planering, analys och beräkningar

Söker ni stöd i arbetet med att hållbarhetsrapportera? Vi stöttar våra kunder med planering av rapporteringsarbetet, analys av verksamheten och tidigare rapportering samt hjälper till med att identifiera indikatorer. Samtidigt håller vi ett öga på på den större bilden, hur hållbarhetsrapporteringen bidrar till er strategi, varumärke och verksamhetsutveckling.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsredovisning?
Kontakta:

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer