Cirkelikon med ett kugghjul och en prisrosett

Kvalitet på 2000-talet = Hållbarhet

Kraven på kvalitet ökar successivt och för varje år förväntar vi oss mer. Det som var attraktivt igår, förväntar vi oss idag och tar för givet imorgon. Innovation och förnyelse blir därför en naturlig del i modern kvalitetsutveckling och ett genomtänkt kvalitetssystem. Total Quality Management idag är lika med ett Strategiskt hållbarhetsarbete där vi medvetet förnyar oss. 

Kvalitetspolicy, kvalitetsmål och balanserat styrkort

Nöjda kunder som återkommer är avgörande för de flesta organisationer. Det kräver hårt arbete och det underlättar med en genomtänkt och gemensam bild. Det är här kvalitetspolicyn kommer in – för att ge en riktning att arbeta i. Kvalitetsmål och uppföljning ger nuläget och möjlighet att prioritera åtgärder för de utmaningar som ställer till mest bekymmer. Att ha rätt mål är kritiskt och ett balanserat styrkort kan sätta olika intressenters perspektiv på verksamhetens resultat. 

Certifiering ISO 9001 – bevis på ett seriöst kvalitetsarbete

En certifiering är för det mesta ett bevis på ett seriöst kvalitetsarbete, men tyvärr behöver det inte vara så. Oavsett vad andra gör så är den bästa vägen ett seriöst arbete som ger resultat. Det viktigaste är ett genomtänkt förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Ett bra kvalitetsarbete är också en värdefull grund för att skapa goda resultat inom andra områden, såsom miljö och arbetsmiljö.
Läs mer om hur ni kan få nytta av en ISO-certifiering inom de här områdena. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kvalitet?
Kontakta: