Collage av avsnittets ikon med en kompass på en mörkblå bascirkel samt ett runt fotografi med en pojke som står och läser på en papperskarta.

Change management på svenska

Oavsett om det handlar om att effektivisera flöden, öka marknadsandelen, förebygga olyckor eller att bli klimatneutral krävs det erfarenhet, tålamod och lite finess för att nå hela vägen. Vi tror inte att alla är motståndare till förändringar, bara mot att tvingas att förändras. De flesta vill vara med och förändra när de blir sedda och får chansen att påverka. Nulägesanalys, förändringsplan och en följsam taktik hjälper er på vägen.

Coachning och stöd för ledare

Står ni inför ett förändringsarbete, behov av organisationsutveckling eller personliga utmaningar? Ofta har företag och ledare djupa insikter i olika frågor, men behöver kompletterande perspektiv för att driva utvecklingen i rätt riktning. Fungerar du och andra ledare bra hos er? Mår du och andra bra? Har ni rätt förutsättningar?

Organisatoriskt lärande – stärk den gemensamma kompetensen

Att utveckla sitt eget lärande är nog så utmanande. Den medvetna utvecklingen börjar kanske någon gång under skolan, men alla får inte rätt förutsättningar. Har du och andra i din organisation rätt förutsättningar? Organisera er för att lära och åstadkomma något riktigt bra tillsammans, så att kunskap och kompetens växer.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Vill du veta mer om hur vi arbetar med förändringsledning?
Kontakta:

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer