Collage av avsnittets ikon med en kompass på en mörkblå bascirkel samt ett runt fotografi med en pojke som står och läser på en papperskarta.

Change management på svenska

Oavsett om det handlar om att effektivisera flöden, öka marknadsandelen, förebygga olyckor eller att bli klimatneutral krävs det erfarenhet, tålamod och lite finess för att nå hela vägen. Vi tror inte att alla är motståndare till förändringar, bara mot att tvingas att förändras. De flesta vill vara med och förändra när de blir sedda och får chansen att påverka. Nulägesanalys, förändringsplan och en följsam taktik hjälper er på vägen.

Coachning och stöd för ledare

Står ni inför ett förändringsarbete, behov av organisationsutveckling eller personliga utmaningar? Ofta har företag och ledare djupa insikter i olika frågor, men behöver kompletterande perspektiv för att driva utvecklingen i rätt riktning. Fungerar du och andra ledare bra hos er? Mår du och andra bra? Har ni rätt förutsättningar?

Organisatoriskt lärande – stärk den gemensamma kompetensen

Att utveckla sitt eget lärande är nog så utmanande. Den medvetna utvecklingen börjar kanske någon gång under skolan, men alla får inte rätt förutsättningar. Har du och andra i din organisation rätt förutsättningar? Organisera er för att lära och åstadkomma något riktigt bra tillsammans, så att kunskap och kompetens växer.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Vill du veta mer om hur vi arbetar med förändringsledning?
Kontakta:

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugo åren arbetat... med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Martine Roshauw

Managementkonsult Tel: 0730-49 99 73

Det är lätt att känna sig överväldigad vid tanken på de miljöproblem vi alla står inför och resan mo...t ett mer hållbart samhälle. Personligen tycker jag samtidigt om och drivs av alla de spännande möjligheter för utveckling och vägar framåt som situationen också erbjuder.

Jag arbetar ofta kreativt och försöker se en situation från olika synvinklar för hitta nya lösningar och idéer på de utmaningar vi står inför. Kreativitet i kombination med god analytisk förmåga hjälper mig att kunna stötta företag i strategiutveckling för att bemöta de förändringar som krävs.

Mina fokusområden är organisationsutveckling, hållbar affärsutveckling, tillväxt och incitament för miljövänligt beteende. Jag har erfarenhet av bland annat ledarskap, projektledning, kommunikation och design. Utöver ett stort intresse för hållbarhet och hur vi kan bidra till viktiga beteendeändringar har jag genom min kandidat i Environmental management goda kunskaper om olika miljöproblem och inom miljöpsykologi.

Med en magister i Management av tillväxtföretag och erfarenhet av rollen som interims-VD i ett internationellt bolag kan jag stötta företag i en rad olika managementfrågor som uppkommer i bolag under tillväxt.

Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att stötta Efforts kunder att uppnå långsiktig affärsnytta genom att växla om till ett mer hållbart företagande.
Läs mer