Collage av avsnittets ikon i form av en jordglob på grön bascirkel och ett runt fotografi där 5 individer sätter ihop sina knutna händer i en segercirkel.

Resan till och bortom ett ISO-certifikat

En ISO-certifiering av verksamheten handlar om att utveckla arbetssätt som fungerar i praktiken, särskilt för kritiska delar. Forskning visar att de organisationer som ser certifieringen som en del av att utvecklas snarare än ett mål i sig blir mer framgångsrika. Hur tänker ni? Om ISO-certifiering är nytt för dig, läs vår artikel ISO-certifiering − Varför? Vad? Hur?.

Ledningssystem – kultur lika mycket som struktur

Ordet ledningssystem kan få oss att tänka att det handlar om hur vi organiserar vår dokumentation. Det är bara en del av sanningen, framförallt är ledningssystemet en fråga om att ha genomtänkta arbetssätt i en kultur som bär verksamheten framåt. Bättre beslut och nöjdare kunder kan vara några resultat av arbetet.

Internrevision – underlag för beslut och mobilisering

Internrevision, att strukturerat granska hur bra vi faktiskt är, är en viktig del av att vara ISO-certifierad. Väl planerade och genomförda internrevisioner ger ett värdefullt underlag för strategiska beslut och mobilisering för att göra rätt saker på rätt sätt. Läs mer om hur vi kan stötta vid internrevision.

Har du fått ansvaret att driva ett certifieringsprojekt? – ladda ner ISO-certifiering – En komplett guide.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ISO-certifiering?
Kontakta:

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer