Cirkelikon med två olika arbetsmiljöer representerade - kontor och bygg

Systematiskt arbetsmiljöarbete lagstiftning, risker och ISO 45001

Behöver ni få grepp om er arbetsmiljö? Kanske har ni haft en stark tillväxt och inte hunnit med?Oavsett orsak är förståelse för AFS 2001:1 och AFS 2015:14 en nödvändig grund att stå på. Kanske vill ni certifiera er enligt ISO 45001 eller uppgradera från OHSAS 18001. Då kan ni också passa på att utveckla systematiken som ska inkludera alla fysiska, psykiska och sociala aspekter av arbetsmiljön.  

En certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 kan visa att ni arbetar seriöst med kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Att sikta mot en certifiering enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 kan också vara ett sätt att få driv i att bli bättre.

Organisatorisk och social arbetsmiljö för en lärande organisation

När människor bygger starka allianser för gemensamt lärande förbättras förutsättningar för en riktigt bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Fler positiva effekter är att ni blir mer innovativa och får nöjdare kunder. Det går att organisera för ett bättre gemensamt lärande med en kultur där vi mår bra och presterar bra tillsammans. 

Digital arbetsmiljö – höj effektiviteten och minska stressen

Kanske du och andra hos er hör till dem som rör sig i den digitala arbetsmiljön men inte har funnit ett naturligt och effektivt arbetssätt. Kanske föder det oro, stress eller en känsla av obehag? Med Office 365 och Sharepoint finns goda möjligheter att ta nästa steg till nya och smartare digitala arbetssätt.
Läs mer >>

Vill du veta mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö?
Kontakta:

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer