Collage av avsnittets ikon med en sol, ett höghus och olikfärgade slätter på gulaktig bascirkel samt ett runt fotografi där 2 individer gör en high-five.

Kvalitet – BLI BÄST PÅ ATT BLI BÄTTRE

Vad är bra kvalitet? Nöjda kunder skulle många säga. I praktiken anser vi att personalens och kundens ”känsla av att allt flyter” också är ett bra mått på kvalitet. När alla inklusive kunden får vad de behöver, vet vad de ska göra och varför. Vägen dit handlar om att steg för steg förbättra och processutveckla.
Läs mer om våra tjänster inom kvalitet >>

Miljö – Ansvar och möjligheter

Att ta ansvar för miljön är en given del i ett hållbarhetsarbete. Minst lika viktigt är att se miljöfrågorna som möjligheter till framtida affärer och att bygga ett starkt varumärke. Möjligheter kan vara besparingar inom energi, resurser och avfall, eller att ge vårt lilla bidrag till att lösa klimatproblemen. Vi på Effort kan inspirera och stötta med kompetens i att förbättra ert miljöarbete. Förbättringar som kommer att spilla över även på andra områden.
Läs mer om våra tjänster inom miljö>>

Arbetsmiljö – Säkerhet och hälsa för engagemang

En sund och förebyggande arbetsmiljö är en stabil grund för att nå goda resultat. Att balansera lagstiftning och medarbetarnas förväntningar med den tid och kompetens som finns tillgänglig är en utmaning för många. De som lyckas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete blir ofta framgångsrika med engagerade och lojala medarbetare. Ni behöver både en väl utvecklad struktur och kultur.
Läs mer om våra tjänster inom arbetsmiljö >>

En certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 kan visa att ni arbetar seriöst med kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Att sikta mot en certifiering enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 kan också vara ett sätt att få driv i att bli bättre.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Kontakt

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiska och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av strategiska utvecklingsarbeten hos våra kunder. Jag är nyfiken och söker ständigt nya insikter som kan hjälpa mig att tillsammans med andra finna bästa möjliga lösningar hos våra kunder.

Innan Effort doktorerade jag vid teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management” som gick under ytan på vad som påverkar framgången i utvecklingsinitiativ inom organisationer. Innan dess hade jag samlat erfarenheter från både fordonsindustrin, skolan och äldrevården.
Läs mer

Martine Roshauw

Managementkonsult Tel: 0730-49 99 73

Det är lätt att känna sig överväldigad vid tanken på de miljöproblem vi alla står inför och resan mo...t ett mer hållbart samhälle. Personligen tycker jag samtidigt om och drivs av alla de spännande möjligheter för utveckling och vägar framåt som situationen också erbjuder.

Jag arbetar ofta kreativt och försöker se en situation från olika synvinklar för hitta nya lösningar och idéer på de utmaningar vi står inför. Kreativitet i kombination med god analytisk förmåga hjälper mig att kunna stötta företag i strategiutveckling för att bemöta de förändringar som krävs.

Mina fokusområden är organisationsutveckling, hållbar affärsutveckling, tillväxt och incitament för miljövänligt beteende. Jag har erfarenhet av bland annat ledarskap, projektledning, kommunikation och design. Utöver ett stort intresse för hållbarhet och hur vi kan bidra till viktiga beteendeändringar har jag genom min kandidat i Environmental management goda kunskaper om olika miljöproblem och inom miljöpsykologi.

Med en magister i Management av tillväxtföretag och erfarenhet av rollen som interims-VD i ett internationellt bolag kan jag stötta företag i en rad olika managementfrågor som uppkommer i bolag under tillväxt.

Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att stötta Efforts kunder att uppnå långsiktig affärsnytta genom att växla om till ett mer hållbart företagande.
Läs mer