Collage av avsnittets ikon med en sol, ett höghus och olikfärgade slätter på gulaktig bascirkel samt ett runt fotografi där 2 individer gör en high-five.

Kvalitet – BLI BÄST PÅ ATT BLI BÄTTRE

Vad är bra kvalitet? Nöjda kunder skulle många säga. I praktiken anser vi att personalens och kundens ”känsla av att allt flyter” också är ett bra mått på kvalitet. När alla inklusive kunden får vad de behöver, vet vad de ska göra och varför. Vägen dit handlar om att steg för steg förbättra och processutveckla.
Läs mer om våra tjänster inom kvalitet >>

Miljö – Ansvar och möjligheter

Att ta ansvar för miljön är en given del i ett hållbarhetsarbete. Minst lika viktigt är att se miljöfrågorna som möjligheter till framtida affärer och att bygga ett starkt varumärke. Möjligheter kan vara besparingar inom energi, resurser och avfall, eller att ge vårt lilla bidrag till att lösa klimatproblemen. Vi på Effort kan inspirera och stötta med kompetens i att förbättra ert miljöarbete. Förbättringar som kommer att spilla över även på andra områden.
Läs mer om våra tjänster inom miljö>>

Arbetsmiljö – Säkerhet och hälsa för engagemang

En sund och förebyggande arbetsmiljö är en stabil grund för att nå goda resultat. Att balansera lagstiftning och medarbetarnas förväntningar med den tid och kompetens som finns tillgänglig är en utmaning för många. De som lyckas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete blir ofta framgångsrika med engagerade och lojala medarbetare. Ni behöver både en väl utvecklad struktur och kultur.
Läs mer om våra tjänster inom arbetsmiljö >>

En certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 kan visa att ni arbetar seriöst med kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Att sikta mot en certifiering enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 kan också vara ett sätt att få driv i att bli bättre.

Vad säger våra kunder?

Vi arbetar med kunder i många olika storlekar och branscher, både inom offentlig och privat sektor.

Kundcase Så säger våra kunder

Kontakt

Niclas Järnros

MBA, Maskiningenjör
VD, Managementkonsult och Partner
Tel: 0706-95 97 91

Tiden går fort när man har roligt! För snart tjugo år sedan var jag med och startade Effort. Effort ...startades med två ambitioner, dels att ”Vi ska vara kända för väl utförda uppdrag” och dels att ”Det skall kännas utvecklande och roligt att arbeta på Effort.” Under de senaste åren har vi stärkt Effort genom att satsa på kunskapsutveckling dels genom egen forskning och dels genom aktionsforskningsprojekt tillsammans med våra kunder, detta tycker jag känns väldigt spännande. Personligen har jag under årens lopp haft förmånen att jobba och utvecklas tillsammans med väldigt många kompetenta och engagerade kunder och medarbetare. Detta tillsammans med att utveckla hållbara och effektiva lösningar är det som driver och engagerar mig. Läs mer