20 september 2017

Webinar: ISO 45001 – Äntligen! En ISO-standard för arbetsmiljö

Ta del av ett inspelat webinar om den nya ISO-standarden för arbetsmiljö, ISO 45001. Detta webinar tar upp planerade nyheter som krav på omvärldsbevakning, ledarskap samt risker och möjligheter.

ISO 45001 för arbetsmiljöledning publiceras i början av 2018 och den ersätter den tidigare standarden på området, OHSAS 18001. ISO 45001 är uppbyggd på samma sätt som de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001. Det gör att möjligheterna till samordning och integration är stora. Webinaret ger dig inblick i vad det innebär för dig och din organisation att OHSAS 18001 ersätts av ISO 45001.

Föreläser gör Efforts Martin Freed, medlem i Swedacs arbetsmiljökommitté där bland annat utvecklingen av ISO 45001 stått i fokus det senaste året.

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret