4 december 2020

Från ISO-krav till strategiarbete

I vår tidigare blogg, Ledningssystem – utveckling eller ångest? berör vi att många är färgade av tidigare versioner av ISO-standardernas fokus på dokumentation och att alla skulle följa samma mall m.m. Detta resulterade i omfattande och svårförståeliga system som krävde mycket administration. Många upplevde systemen som hämmande snarare än stödjande av riktigt arbete, det vill säga att generera värde för kunder och andra intressenter.

I bloggen finns 8 principer hur man kan undvika fallgropar och utveckla ledningssystemet så att det inte hämmar, utan stärker kärnan i verksamheten. Bland annat lyfter vi fram ”Gör arbetet strategiskt”. I denna blogg reflekterar vi lite mer kring hur detta kan göras i praktiken.

I de senaste utgåvorna av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarderna finns det krav som rör organisationens intressenter, interna och externa utmaningar samt risker och möjligheter.

Kan dessa ingå i en strategisk plan? Absolut!

Att uppfylla krav för krav i standarderna kan göra att de känns lite lösryckta men genom att sätta dem i sitt sammanhang exempelvis i en strategisk plan kan mervärde skapas.

Kan ledningens genomgång vara en del i strategiprocessen? Absolut!

Ledningens genomgång är kanske det viktigaste forumet i verksamheten avseende utvärdering av det föregående året och prioriteringar och beslut inför framtiden. Vi har märkt att många organisationer upplever ledningens genomgång som väldigt omfattande – ett slags maratonmöte som man måste ha, men som kanske inte alltid ger det värde som det har potential till.

Vi kan börja med att fråga oss om agendan ”hemma hos er” måste se likadan ut som i de vanliga ISO-standarderna? Måste alla punkter behandlas vid ett och samma möte samtidigt? Måste det vara så långa möten där medlemmarna mer eller mindre kippar efter luft framåt 17.00?

Nej!

Varför inte samköra och integrera punkterna i ledningens genomgång när företagsledningen ändå träffas för att diskutera affärsplan eller strategi för de kommande åren, då slår man två flugor i samma smäll.

Som ni vet är ISO-kraven allmänt utformade och fokuserade på vad vi ska göra. Vi har alltså stora frihetsgrader att hitta vårt sätt att organisera exempelvis ledningens genomgång.

Några punkter på agendan kan tas upp med tätare intervall, andra mer sällan. Vissa punkter kan tas upp på vanliga ledningsgruppsmöten med rätt förutsättningar. Eller kanske helt integreras i strategiprocessen? Det tror vi på och vet att det fungerar i praktiken!

Tre tips för att lyckas!

  1. Tänk hela organisationen istället för endast KMA avseende interna och externa frågor, intressenter och målsättningar. Dessa kan med fördel ingå i den strategiska planen.
  2. Gör ledningens genomgång som en naturlig del i strategiarbetet, kanske rent av en del av er årliga strategikonferens?
  3. Använd benämningar som ni är vana vid i strategiarbetet, ISO och ledningens genomgång behöver inte ens nämnas!

Välkommen att kontakta oss för mer hjälp hur ni kan utveckla ert strategiarbete och systematiska hållbarhetsarbete.