Vi på Effort vill vara en relevant kunskapskälla för alla som vill driva verksamheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi vill kunna erbjuda seminarier, artiklar, guider och forskning som är värdefulla för dig i ditt arbete. Detta innebär att vi behöver kunna kontakta dig.

Runtom på vår hemsida finns formulär där du kan fylla i dina kontaktuppgifter för att ta del av innehåll, för att få våra utskick eller anmäla dig till en utbildning eller seminarium. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna nå dig med information vi tror att du kommer ha nytta av. Avsikten är främst att förbättra dina förutsättningar att driva en mer hållbar verksamhet, det tjänar ju vi alla på! Syftet, som du säkert förstår, är också att skapa förtroende för Effort så att det är naturligt att vända sig till oss när behovet av konsultstöd eller kompetensutveckling uppstår.

När du delar dina kontaktuppgifter med oss ser vi det som ett förtroende och det tar vi på största allvar. Därför:

  • Är vi noga med att följa de lagar och bestämmelser som gäller, tex GDPR.
  • Samlar vi inte in några uppgifter utan ditt samtycke.
  • Samlar vi inte mer uppgifter än vad vi behöver.
  • Sparar vi inte uppgifter längre än nödvändigt.
  • Säljer vi inte dina uppgifter vidare.
  • Använder vi bara system som uppfyller tillämpliga krav på hantering och säkerhet.
  • Kan du alltid be att få se dina uppgifter.
  • Kan du alltid be att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd.

För önskemål, frågor eller synpunkter, kontakta vårt dataskyddsombud via info@effort.se.