Webinar – PANIK! Dags att uppgradera mot nya ISO 9001 och 14001

I september 2018 kommer tidigare certifikat av ISO 9001 och 14001 inte längre att gälla. Har ni inte redan planerat och genomfört övergången till de nya kraven är det hög tid att ta tag i det nu. Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig de viktigaste förändringarna och tips på hur du på ett effektivt sätt integrerar dem i er verksamhet.

Information

Datum: 26 januari, 2018 Tid: 11:00 - 11:30 Plats: Skype för företag
Lägg till i Min kalender

Fler datum för utbildningen

Nya krav och en gemensam struktur

Några av nyheterna i kraven är ökat fokus på er strategiska inriktning, de risker och möjligheter ni står inför, och era produkters hela livscykel. Seminariet tar upp dessa och ger tips på hur ni kan arbeta med dem. Vi kommer också att titta på den nya gemensamma strukturen, Annex SL, och hur den förenklar en integrering av kravhanteringen.

Föreläsare Kristian Siverbo, utbildare, konsult och forskare inom verksamhetssystem, innovation och kvalitetsutveckling. Kristian har agerat rådgivare och utbildare i de flesta branscher och har arbetat med ISO-standarder sedan drygt tjugo år tillbaka.

Efter anmälan får du en inbjudan med länk till webinariet. Plattformen är Skype för företag. Har du inte Skype installerat på datorn finns en webb-applikation att tillgå direkt från inbjudan.

Anmälan

Webinar – PANIK! Dags att uppgradera mot nya ISO 9001 och 14001

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer