Webinar: Miljöpsykologi – hinder och verktyg för hållbara val

Det är naturligt att utgå ifrån att om vi har miljövänliga värderingar så borde vi rimligtvis också agera mer miljövänligt. Men är det så lätt att en miljövänlig värdering leder till ett miljövänligt beteende?

Information

Datum: 8 februari, 2019 Tid: 10:00 - 10:30 Plats: Skype för företag
Lägg till i Min kalender

Fler datum för utbildningen

Kommunikation för beteendeändring

För att vi ska nå hållbarhetsmålen till 2030 har det blivit tydligt att vi måste ändra våra beteenden. Men beteendeändring är lättare sagt än gjort. Vi orienterar oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. 

I Sverige har vi en hög medvetenhet om den miljöproblematik och klimatpåverkan vår livsstil innebär. Och överlag har vi nog ganska miljömedvetna värderingar. Men trots att vi vet vad vi borde göra, så ser vi att vägen till faktisk handling är svår. Vad är det som hindrar oss att agera? Och hur kan vi påverka och underlätta för hållbara beteenden? Vilka verktyg kan vi använda för att komma över de psykologiska hinder som finns?

Som forskarna och författarna Esty & Winston skriver i boken Green to Gold. 

 “Moving people into a new way of thinking won’t happen without a healthy push.”

 

Under seminariet kommer vi reflektera över och diskutera psykologin bakom vår klimatpassivitet och vilka verktyg som kan användas för att främja ett miljövänligt beteende.

Föreläser gör Efforts Martine Roshauw, rådgivare och konsult med fokus på organisationsutveckling, beteendeförändring och kommunikation.

Praktisk information

En vecka innan eventet får du en inbjudan med länk till webinariet som håller på mellan 10:00 – 10:30, därefter hänger föreläsaren kvar en stund för er som har frågor eller funderingar.

Plattformen är Skype för företag. Har du inte Skype installerat på datorn finns en webb-applikation att tillgå direkt från inbjudan.

 

Varmt välkommen!

Anmälan

Webinar: Miljöpsykologi – hinder och verktyg för hållbara val

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martine Roshauw

Managementkonsult Tel: 0730-49 99 73

Det är lätt att känna sig överväldigad vid tanken på de miljöproblem vi alla står inför och resan mo...t ett mer hållbart samhälle. Personligen tycker jag samtidigt om och drivs av alla de spännande möjligheter för utveckling och vägar framåt som situationen också erbjuder.

Jag arbetar ofta kreativt och försöker se en situation från olika synvinklar för hitta nya lösningar och idéer på de utmaningar vi står inför. Kreativitet i kombination med god analytisk förmåga hjälper mig att kunna stötta företag i strategiutveckling för att bemöta de förändringar som krävs.

Mina fokusområden är organisationsutveckling, hållbar affärsutveckling, tillväxt och incitament för miljövänligt beteende. Jag har erfarenhet av bland annat ledarskap, projektledning, kommunikation och design. Utöver ett stort intresse för hållbarhet och hur vi kan bidra till viktiga beteendeändringar har jag genom min kandidat i Environmental management goda kunskaper om olika miljöproblem och inom miljöpsykologi.

Med en magister i Management av tillväxtföretag och erfarenhet av rollen som interims-VD i ett internationellt bolag kan jag stötta företag i en rad olika managementfrågor som uppkommer i bolag under tillväxt.

Jag är väldigt glad att jag får möjligheten att stötta Efforts kunder att uppnå långsiktig affärsnytta genom att växla om till ett mer hållbart företagande.
Läs mer