Webinar – Hållbarhetsredovisning, en drivkraft för hållbarhetsarbetet?

Kunder, konsumenter och lagstiftare, fler och fler efterfrågar mer hållbara varumärken, produkter och tjänster. För att hänga med krävs ett genomtänkt hållbarhetsarbete. I år träder en ny lag i kraft som gör det obligatoriskt för många att hållbarhetsredovisa. Hur gör man det och hur får man redovisningen att driva på hållbarhetsarbetet?

Information

Datum: 26 april, 2018 Tid: 11:00 - 11:30 Plats: Skype för företag
Lägg till i Min kalender

Fler datum för utbildningen

Innehåll

Vad är en hållbarhetsredovisning, vad säger den nya lagstiftningen och hur fungerar GRI? Kan arbetet med redovisningen vara en drivkraft för ökad innovationsförmåga, snabbare utveckling och stärka hållbarhetsarbetet?

De här frågorna dyker vi in i och tittar på både bra och mindre bra exempel. Seminariet avslutas med en interaktiv del där vi tillsammans spanar kring hur hållbarhetsredovisning ser ut om 10 år.

Seminariet leds av Efforts Martin Jansmyr.

Seminariet  äger rum kl 8.00 – 9.15 i Efforts lokaler i Göteborg och frukosten kommer från Medveten Grön. Bjud gärna med en kollega eller en vän. Antalet platser är begränsade.

 

Anmälan

Webinar – Hållbarhetsredovisning, en drivkraft för hållbarhetsarbetet?

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Jansmyr

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult
Tel: 0706-95 97 95

Jag stöttar efforts kunder inom hållbara ledningssystem, processutveckling, problemlösning och utbil...dning. Det handlar ofta om att driva förändring genom att hitta bättre, smartare och mer långsiktiga arbetssätt.

Jag kom till Effort 2012 och har tidigare arbetat inom industrin, vårdsektorn och besöksnäringen, bland annat på AB Volvo och Skistar.

Studierna vid Chalmers inom Industriell ekonomi utvecklade min förmåga att se såväl helheten som detaljerna. Att kunna balansera olika behov och intressen vid beslutsfattande tror jag är avgörande för att nå framgång på såväl lång som kort sikt.
Läs mer