Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 2: Systematiskt hållbarhetsarbete

Vad skapar egentligen ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Många skulle nog svara ett systematiskt angreppssätt som bygger på ständiga förbättringar inom de områden en mejslat fram via bl a intressentdialogen och väsentlighetsanalysen. I denna modul tittar vi på hela verksamheten samtidigt för att identifiera såväl grundorsaker som förbättringar

Information

Datum: 23 - 25 september, 2020 Tid: 09:15 Plats: Online - distansutbildning Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

BESKRIVNING AV ”SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE”

”All we need is passionate people and some structure”.

Vad skapar ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Många skulle nog svara ett systematiskt angreppssätt som bygger på ständiga förbättringar inom de områden en mejslat fram via bl a intressentdialogen och väsentlighetsanalysen. Detta beskrivs i de moderna ISO-versionerna. Det blir avgörande att förstå sina processer. Vad skapar värde för exempelvis kunder, miljö och medarbetare? Det blir också centralt att genomföra interna revisioner med ett brett anslag.

Få metoder och verktyg för att börja arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna i enlighet med moderna ISO-standarder. Du lär Dig identifiera, beskriva och utveckla processer samt genomföra förbättringsinriktade revisioner internt och i värdekedjan.

Systematiskt hållbarhetsarbete – i praktiken är andra modulen av fem i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist. Utbildningen går också utmärkt att gå som separat utbildning.

FÖR VEM?

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig planera och driva ett systematiskt hållbarhetsarbete. Kanske är du kvalitets-, miljö-, arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor. Eller kanske har du ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE – Program

Dag 1 (09.15–16.30): Hållbarhet i processer

– Vad och varför processer?

– Verksamhetens processer

– Kartlägga och styra

– Mål, mått och aktiviteter

– Workshop: huvudprocesser – utveckla och förbättra

– Workshop: var finns hållbarhetsaspekter?

Dag 2 (08.30–16.30) Systematik i ISO-standarder

– Standard vs egen verksamhet

– PDCA-filosofin – ständiga förbättringar

– Översikt: ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

– Genomgång, exempel, tolkningar och övningar

– Fokus kvalitet: kunden

– Fokus miljö: naturen

– Fokus arbetsmiljö: människan

– Workshop: centrala delar i systematiken

Dag 3 (08.30–15.00) Revision och förbättringar

– Revision – vad, när och hur?

– Riskbaserad revision – ISO 19011

– Planera, Genomför, dokumentera och följ upp

– Avvikelser och grundorsaker

– Workshop: mindre revisionsövningar

– Presentation av hemuppgifter

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 2: Systematiskt hållbarhetsarbete

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer