Systematiskt hållbarhetsarbete – i praktiken

Vad skapar egentligen ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Många skulle nog svara ett systematiskt angreppssätt. Ett systematiskt arbete som bygger på ständiga förbättringar inom områden som mejslats fram via intressentdialog och väsentlighetsanalys. I denna modul tittar vi på hela verksamheten samtidigt för att identifiera såväl grundorsaker som förbättringar.

Information

Datum: 23 - 25 oktober, 2019 Tid: 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, hus C Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

PROCESSER, ISO-STANDARDERNA OCH REVISION

Passion för hållbarhet är viktigt, men för att skapa riktning i hållbarhetsarbetet är det avgörande att förstå verksamhetens processer och ha en struktur i arbetet. Vilka processer skapar värde för exempelvis kunder, miljö och medarbetare? Och vad gör vi som kan ge en negativ påverkan på miljö eller samhälle? Det blir också centralt att genomföra interna revisioner med ett brett anslag för att fånga upp brister och hitta förbättringar i processerna.  

Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor i enlighet med moderna ISO-standarder. Du lär dig identifiera, beskriva och utveckla processer samt genomföra förbättringsinriktade revisioner internt och i hela värdekedjan. 

FÖR VEM?

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig planera och driva ett systematiskt hållbarhetsarbete. Kanske är du kvalitets-, miljö-, arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor. Eller kanske har du ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare.

Utbildningen är också den andra modulen för deltagare i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE – Program

Dag 1 (09.15–16.30): Hållbarhet i processer

– Vad och varför processer?

– Verksamhetens processer

– Kartlägga och styra

– Mål, mått och aktiviteter

– Turtle-modellen

– Workshop: Huvudprocesser – utveckla och förbättra

– Workshop: Var finns hållbarhetsaspekter?

 

Dag 2 (08.30–16.30) Systematik i ISO-standarder

– Standard vs verksamhet

– PDCA-filosofin

– Översikt: ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

– Gemensamma och unika krav

– Genomgång och tolkning

– Fokus kvalitet: Kunden

– Fokus miljö: Naturen

– Fokus arbetsmiljö: Människan

– Workshop: Översiktlig gapanalys

 

Dag 3 (08.30–15.00) Revision och förbättringar

– Olika revisioner – internt och i värdekedjan

– Vad är syftet med revision?

– Riskbaserad revision – ISO 19011

– Planera och genomföra

– Dokumentera och följ upp

– Avvikelser och grundorsaker

– Förbättringar och förändringar

– Framgångsrika förändringar

– Den lärande organisationen

– Workshop: Förändring

– Presentation av hemuppgifter

Anmälan

Systematiskt hållbarhetsarbete – i praktiken

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer