Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 5: Hållbarhetskultur och engagemang

Hållbarhetskultur - vad innebär det? Vart ska ni börja? Vad är väsentligt för att skapa en hållbarhetskultur inom organisationen? Hur det kan se ut beror på organisationens mognad och struktur. Gemensamt för att skapa en hållbarhetskultur i organisationen är behovet att skapa engagemang för frågorna – att inspirera!

Information

Datum: 13 - 15 januari, 2021 Tid: 09:15 Plats: Online - distansutbildning Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Lyckas skapa en hållbarhetskultur!

Vad en hållbarhetskultur innebär kan se olika ut beroende på organisationens mognad och struktur. Är ni en stor eller liten organisation? Driver du ensam hållbarhetsarbetet eller ingår du i en större hållbarhetsstab? Oavsett vilka ni är och vilka hållbarhetsfrågor ni fokuserar på är det säkert en utmaning att få ett brett genomslag och att förändra beteenden.

Det handlar om att skapa engagemang för era hållbarhetsfrågor – att inspirera och trycka på rätt knappar. Att visa på fördelar, utmaningar och att utveckla samarbeten med andra relevanta befattningar. Den här utbildningen ger dig goda förutsättningar att planera och genomföra en utveckling mot en hållbarhetskultur i den egna organisationen.

FÖR VEM?

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom hållbarhetsarbete med syfte att utveckla en organisationskultur som driver hållbarhetsfrågor naturligt i det dagliga arbetet. Du kanske arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som, hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare.

Kanske är ni flera från er organisation som tillsammans önskar att få kunskap och verktyg för att utveckla en solid hållbarhetskultur i organisationen. Ta ert hållbarhetsarbete ytterligare ett steg och integrera det i organisationskulturen.

Utbildningen vänder sig också till dig som är kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- eller linjechef och som vill ta ett större grepp om hållbarhetsfrågorna.

Utbildningen är också den femte och sista modulen för deltagare i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

HÅLLBARHETSKULTUR –  Program

Dag 1 (08.30–15.00): Hållbarhetskultur

– Hållbarhetskultur – introduktion

– Vad är hållbarhetskultur?

– Varför behöver vi en hållbarhetskultur?

– Hur byggs en hållbarhetskultur?

– Miljöpsykologi – hinder och barriärer

– Varför gör vi misstag med hållbarhet?

– Att arbeta med hållbarhetskultur 

– Förutsättningar för framgång 

– Utmaningar att klara av

– Workshop: Gapanalys – Var står vi idag? Vart vill vi nå? Hur tar vi oss dit?

 

Dag 2 (08.30–16.30) Engagemang för hållbarhet 

– Vad menas med engagemang? 

– Vilka effekter kan vi uppnå? 

– Hinder och barriärer  

– Genomgång engagemangsfaktorer 

– Workshop: Skapa engagemang 

– Vilka faktorer är viktigast? 

– Vilka aktiviteter ska vi göra? 

 

Dag 3 (09.15–16.30) Hållbarhetsspecialistens roll

– Rimligt ansvar och befogenhet

– Resurser och kompetens

– Samarbete med chef och kollega

– Bygga nätverk och relationer

– Workshop: Vem gör vad i arbetet?

– Vad gör beslutsfattande chefer?

– Vad bör andra nyckelpersoner göra?

– Vad gör övrig personal?

– Hur samordnar vi arbetet?

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 5: Hållbarhetskultur och engagemang

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer