Arbetsmiljö – riskbedömning och olycksutredning

Vill du blir bättre på riskbedömningar? Vill du bli bättre på utredningar efter olycka och tillbud? Då kan du bli det - under en och samma utbildning! Välkommen att anmäla dig till en ny praktisk utbildning som kombinerar två mycket centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Information

Datum: 23 - 24 mars, 2023 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 10600 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Förebygg genom riskbedömningar! Lär genom utredningar!

Nu har du chansen att vara framåtblickande och bakåtblickande i en och samma utbildning. Framåtblickande genom att delta i riskbedömningar som ska förhindra olyckor och ohälsa. Bakåtblickande genom att delta i olycks- och tillbudsutredningar och se till att dessa inte händer igen.

En unik praktisk utbildning med fokus på två centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den passar utmärkt för chefer, medarbetare och skyddsombud att gå tillsammans.

 

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är därför att du ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna delta i riskbedömningar och MTO-utredningar som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För vem?

Arbetsmiljöchefer och säkerhetschefer
Arbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöingenjörer
Du som ska delta i riskbedömningar och utredningar
KMA-samordnare
Chefer
Skyddsombud

Förkunskaper

Inga. En viss erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete är en fördel.

Praktisk information

Från programmet

Dag 1: Fokus riskbedömning

Introduktion

Kursens upplägg och deltagarnas förväntningar
Arbetsmiljö – fysisk, organisatorisk och social dimension
Krav på riskhantering i ISO-standarder och lagstiftning
Övning: passa ihop riskkort

Grundläggande riskbegrepp

Skillnaden mellan fara och risk
Övning: Ange några faror i en bild
Översikt: Riskanalys, riskbedömning och riskhantering
Vitsen med risktänkande – olycksfallstriangeln
Att uttrycka en risk
Övning: formulera några konkreta fysiska, organisatoriska och sociala risker

 Riskanalys  

Analysera sannolikheten och konsekvensen – vad är det som avgör?
Hur gör vi med OSA-risker?
Övning: att avgöra risknivån

Riskbedömning

Att värdera risken – grön, gul eller röd
Övning: hur ska vi värdera risknivåerna

Hantera risken – åtgärda risken

Minska sannolikheten
Minska konsekvensen
Övning: att minska risknivåer – åtgärdstrappan 

Översikt – metoder för riskbedömningar
Grovanalys
Övning: vem bör delta i riskbedömningar

 

Dag 2: Fokus Utredningsmetodik 

Introduktion till centrala utredningsbegrepp
Olycka, tillbud, ohälsa
Avvikelse och fel
Grundorsak
Korrigering, korrigerande och förebyggande åtgärd

Varför händer olyckor
Den mänskliga faktorn
Övning: medvetna och omedvetna fel
En ovana utvecklas
Övning: balansen mellan noga och ”effektivt”

Olycksmodeller – att förstå negativa händelseförlopp

Flera faktorer samverkar
Schweizerost-modellen
Latenta och aktiva fel
Övning: exempel på latenta fel/brister
MTO-perspektivet
Begreppet Barriärer

Utredningsmetoder – enklare händelser

Fråga varför fem gånger?
Fiskbensdiagram
Övning: fördelar och nackdelar med dessa metoder

Händelseanalys med barriäranalys – en översikt
Tre frågor: 1) Vad har hänt? 2) Varför har det hänt? 3) Hur förhindra att det händer igen?
Övning: hur kan utredningsgruppen se ut?

 Att illustrera händelseförloppet och bakomliggande orsaker
Samla in fakta – platsbesök, dokumentgranskning, intervjuer, fotografier etc
Rita upp händelsekedja och bakomliggande orsaker
Vi följer ett riktigt exempel

Fokus på barriärer
Att förhindra eller mildra negativa händelseförlopp
Övning: fördelar och nackdelar med olika barriärer

Skriftligt kunskapsprov

 

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på riskbedömningar och utredningar.

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna.

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel.

Utbildningsbevis - Diplomering

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

”Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt kunskapsprov.”

Kommentarer från tidigare deltagare

Bra blandning mellan teori och övningar.

Martin är lätt att lyssna på och mycket pedagogisk. Bra blandning mellan ppt och blädderblock.  

Positiv och energisk – smittsamt

Kommer att kunna använda händelseanalyser bra! 

Anmälan

Arbetsmiljö – riskbedömning och olycksutredning

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Andra utbildningar