Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 3: Lagstiftning inom hållbarhet

”Hållbarhetslagstiftning” – kan det vara intressant och kul? Ju med Du sätter Dig in i vad som förväntas från den viktiga intressenten lagstiftaren desto mer inspirerande blir det. Rätt hanterat blir det en riktig kick för arbetet!

Information

Datum: 19 - 21 oktober, 2020 Tid: 09:15 Plats: Online - distansutbildning Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

BESKRIVNING AV ”LAGSTIFTNING INOM HÅLLBARHET”

”Hållbarhetslagstiftning” – kan det vara intressant och kul? Ju med Du sätter Dig in i vad som förväntas från den viktiga intressenten lagstiftaren desto mer inspirerande blir det. Det handlar om att förekomma hellre än att förekommas. Att göra rätt från början. Vi vill inte och får inte misslyckas med att överträffa det som många intressenter ser som en miniminivå i hållbarhetsarbetet – lagstiftningen! Stora negativa konsekvenser för miljö, medarbetare och varumärke kan bli följden av fel hantering. Rätt hanterat blir det tvärtom en riktig kick för arbetet.   Få metoder, verktyg och inspiration för att identifiera, tolka och implementera hållbarhetslagstiftning i Din verksamhet.

 

Lagstiftning inom hållbarhet – vad måste vi minst kunna? är tredje modulen av fem i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist. Utbildningen går också utmärkt att gå som separat utbildning.

FÖR VEM?

Utbildningen Hållbarhetsspecialist är för dig du som arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare  i näringslivet eller den offentliga sektorn.

Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

LAGSTIFTNING INOM HÅLLBARHET – Program

Dag 1 (09.15–16.30): Lagar och krav inom miljö

– De stora miljöutmaningarna

– Miljöbalken – en översikt

– Det nationella miljömålen

– De allmänna hänsynsreglerna

– Workshop: hänsynsreglerna

– Miljöfarlig verksamhet och egenkontroll

– Workshop: kemikalier

 

Dag 2 (08.30–16.30) Lagar och krav inom arbetsmiljö

– Svensk arbetsmiljölagstiftning – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter

– Systematiskt arbetsmiljöarbete

– Workshop: Arbetsmiljörisker

– Workshop: Barriärer

– Organisatorisk och social arbetsmiljö

– Workshop: arbetsbelastning

– Workshop: kränkande särbehandling

– Friskfaktorer – främja, förebygga och hantera

 

Dag 3 (08.30–15.00) Lagar och krav inom etik samt systematisk lagbevakning

– Jämställdhet

– Mänskliga rättigheter

– Antikorruption

– Lagstiftning – som drivkraft och intressent

– Metodik för att identifiera lagar och andra krav

– Matcha med egna rutiner

– Hantera nyheter och ändringar

– Workshop: lagbevakning

– Presentation av hemuppgifter

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsspecialist Online – Modul 3: Lagstiftning inom hållbarhet

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer