Lagstiftning inom hållbarhet – vad måste vi minst göra?

 ”Hållbarhetslagstiftning” – kan det vara intressant och kul? Ju mer du sätter dig in i vad som förväntas och vad syftet med lagstiftningen är desto mer inspirerande blir det. Rätt hanterat blir det en riktig kick för arbetet!

Information

Datum: 27 - 29 november, 2019 Tid: 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, hus C Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

LAGSTIFTNING, ETIK OCH SYSTEMATIK

Vi vill inte och får inte misslyckas med det som många intressenter ser som en miniminivå i hållbarhetsarbetet – lagstiftningen! 

Stora negativa konsekvenser för miljö, medarbetare och varumärke kan bli följden om lagstiftning hanteras på fel sätt och inte efterlevs. Rätt hanterad kan lagstiftningen tvärtom bli en riktig kick för arbetet. Få metoder, verktyg och inspiration för att identifiera, tolka och implementera hållbarhetslagstiftning i din verksamhet. 

FÖR VEM?

Lagstiftning inom hållbarhet vänder sig till dig som vill veta mer om vilka lagar som gäller på hållbarhetsområdet, hur ni kan arbeta effektivt med laghantering och kontinuerligt säkerställa att ni uppfyller lagstiftning.

Utbildningen är också den tredje modulen för deltagare i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

LAGSTIFTNING INOM HÅLLBARHET – Program

Dag 1 (09.15–16.30): Arbetsmiljö och miljö

– Svensk arbetsmiljölagstiftning – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter

– Systematiskt arbetsmiljöarbete

– Workshop: Arbetsmiljörisker

– Workshop: Utredning av ”aj” och ”oj”

– Miljölagstiftningen

– De stora miljöproblemen

– Viktiga principer

– Workshop: Hänsynsreglerna i Miljöbalken

 

Dag 2 (08.30–16.30) Etik och mänskliga rättigheter

– Översikt ISO 26000

– De 7 diskrimineringsgrunderna

– Jämställdhet

– Antikorruption

– Workshop: Svåra situationer

– Mänskliga rättigheter – riskerar vi kränka dessa?

– Vilka samarbetar vi med?

– Workshop: Skapa en etisk kompass

 

Dag 3 (08.30–15.00) Systematisk lagbevakning

– Lagstiftning – som drivkraft och intressent

– Metodik för att identifiera lagar och andra krav

– Matcha med egna rutiner

– Hantera nyheter och ändringar

– Workshop: Matcha lagkrav med rutin

– Beskriv hur ni följer upp dessa!

– Presentation av hemuppgifter

Anmälan

Lagstiftning inom hållbarhet – vad måste vi minst göra?

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer