Extratillfälle! Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – vi kör på distans i vår

Vi genomför utbildningen på distans via Zoom våren 2020.

Effort lanserar ett unikt utbildningsprogram som diplomerar Dig till KMA-samordnare (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). Du får en integrerad och konkret genomgång - med flera belysande övningar - av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och 45001. Efter utbildningen är du redo att utveckla din organisations verksamhetssystem. Utbildningen avslutas med ett meriterande kunskapsprov.

Du kan dessutom investera i en gapanalys mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 på hemmaplan under en dag. Det är en frivillig tilläggsmodul som innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans går igenom verksamheten formulerar en praktisk åtgärdsplan för att stänga de eventuella gap som kan finnas mellan standardkraven och ert nuläge.

Få platser kvar!

Information

Datum: 6 - 8 maj, 2020 Tid: 08:45 Plats: - Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Praktiskt, naturligt och engagerat

Vi genomför utbildningen på distans via Zoom våren 2020.

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare. Du kommer att ha mod, metodik och engagemang för att kunna leda och utveckla  ett framgångsrikt integrerat verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Genom den frivilliga tilläggsmodulen gap-analys, som genomförs på hemmaplan under en dag, kan arbetet få en rivstart.

Utbildningen är den första delen av det unika utbildningsprogrammet Diplomerad Internrevisor, som sammanlagt omfattar 3+3 dagar. Den andra delen består av utbildningen Praktisk Internrevision – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska bli KMA-samordnare (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), men även CSR- och hållbarhetssamordnare och verksamhetsutvecklare liksom interna revisorer.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

– Vad och varför  kvalitet, miljö och arbetsmiljö?
– Introduktion till hållbarhet
– Drivkrafter för arbetet
– Skillnaden mellan ledningssystem och standard.
– Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar.
– Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
– Praktiska exempel
– Flertalet övningar och reflektioner
– Att skapa engagemang för arbetet
– Rollen som KMA-samordnare

Tilläggsmodul Gap-analys, 1 dag

Under en koncentrerad och fokuserad dag på hemmaplan går utbildningsledaren tillsammans med dig igenom standardkraven och jämför med din organisations nuläge och utformar en praktisk åtgärdsplan för att stänga eventuella gap.

Pris: 12.500 kr ex moms och reseomkostnader

Anmälan

Extratillfälle! Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – vi kör på distans i vår

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer