Kommunicera och rapportera hållbarhet 

Kommunikation kommer av latinets ”comunicare” och betyder att göra gemensamt. Ingen organisation står stark ensam. Tvärtom behövs effektiv hållbarhetskommunikation och rapportering både internt och externt för att skapa ett starkt hållbarhetsarbete. Det ger trovärdighet och seriositet att kommunicera hållbarhetsarbetet. Vill du gå långt, gå tillsammans! Det tar vi fasta på i den här utbildningen.

Information

Datum: 29 - 31 januari, 2020 Tid: 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, hus C Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Intressentdialog, samverkan och transparens

Kommunikation kommer av latinets ”comunicare” och betyder att göra gemensamt. Ingen organisation står stark ensam. Tvärtom behövs effektiv hållbarhetskommunikation och rapportering både internt och externt för att skapa ett starkt hållbarhetsarbete. Framåt mot kunderna. Och bakåt i leverantörsledet. Det handlar om samverkan och transparens för att åstadkomma hållbarhetsförbättringar i hela värdekedjan.  

”Vill du gå snabbt gå ensam. Men vill du gå långt, gå tillsammans!” Det tar vi fasta på i den här utbildningen. Få metoder, verktyg och inspiration för att genomföra professionella intressentdialoger och rapportera hållbarhetsarbetet – såväl framgångar som utmaningar – på ett strukturerat och intresseväckande sätt.

FÖR VEM?

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig kommunicera och rapportera hållbarhet och ert hållbarhetsarbete. Kanske är du kvalitets-, miljö-, arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor. Kanske har du ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare.

Utbildningen är också den fjärde modulen för deltagare i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

KOMMUNICERA OCH RAPPORTERA HÅLLBARHET – Program

Dag 1 (09.1516.30): Intressentdialoger

– Kommunikation med intressenter 

– Information vs kommunikation 

– Mottagaranalyser 

– Avsändare – filter – mottagare 

– Workshop: Intressentdialog  

– Vem pratar med vem? 

– Vad ska vi kommunicera? 

– Kommunikationskanaler 

– Vad gör vi med resultatet?  

 

Dag 2 (08.30–16.30) Hållbara värdekedjor 

– Vad menas med värdekedjor? 

– Kommunicera framåt mot kunden 

– Kommunicera bakåt mot leverantörerna 

– Workshop: Vårt ansvar i värdekedjan? 

– Hur bedöma leverantörer? 

– Hur bedöma leverantörers leverantörer? 

– Integrerade bedömningar?  

 

Dag 3 (08.30–15.00) Hållbarhetsredovisning 

– Hållbarhetslagen för stora företag 

– Rapportera hållbarhetsarbetet 

– Rapportering enligt GRI 

– Workshop: Vad ska redovisas? 

– Identifiera relevanta lagar 

– Matcha med egna rutiner 

– Kommunicera hur ni följer upp rutiner för hållbarhetsarbetet! 

– Presentation av hemuppgift

Anmälan

Kommunicera och rapportera hållbarhet 

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer