Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Kvalitetsledning - ISO 9001. Miljöledning - ISO 14001. Arbetsmiljöledning - ISO 45001. Behöver du samordna och ta ett helhetsgrepp? Har du fått frågorna i ditt knä? Då är detta rätt för dig och din organisation. Välkommen att diplomera dig som KMA-samordnare!

Information

Datum: 17 - 19 januari, 2024 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Helikopterperspektiv på KMA - praktiskt, naturligt och engagerat

Du får en integrerad och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och 45001.

Utbildningen är oberoende av bransch. Vi har under det senaste åren haft deltagare från i stort sett alla branscher och det har varit mycket berikande för deltagarna att detta erfarenhetsutbyte i samband med de många konkreta övningarna.

Mål

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla  ett framgångsrikt integrerat KMA-arbete som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Även om din organisation inte är intresserad av att certifiera sig enligt ISO-standarderna har du stor nytta av utbildningen eftersom vi hämtar struktur, systematik och byggstenarna i det systematiska KMA-arbetet därifrån.

För vem?

Antingen har du redan någon av nedanstående roller eller så har du precis fått i uppdrag att axla en eller flera av dessa. Oavsett, utbildningen är till för dig!

KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)

Kvalitetschefer och -samordnare

Miljöchefer och -samordnare

Arbetsmiljöchefer och -samordnare

CSR- och hållbarhetssamordnare

Verksamhetsutvecklare

Interna revisorer

Chefer

Skyddsombud

Förkunskaper

Vi rekommenderar en viss erfarenhet av systematiskt kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbete.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

Introduktion till KMA

Vad och varför kvalitet, miljö och arbetsmiljö?
Introduktion till hållbarhet
Drivkrafter för KMA -arbetet
Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och ISO standarder
Den nya standardstrukturen HLS och dess fördelar

Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – ur KMA-samordnarens synvinkel

Kapitel 4: Våra förutsättningar
Kapitel 5: Ledarskap och arbetstagares medverkan
Kapitel 6: Planering av verksamheten
Kapitel 7: Stöd
Kapitel 8: Verksamheten
Kapitel 9: Utvärdering av prestanda
Kapitel 10: Förbättringar

Rollen som KMA-samordnare 

Kompetens och personliga egenskaper
Att skapa engagemang och få saker att hända

Flertalet övningar och reflektioner, några exempel nedan

Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav
Vad måste chefer göra själva och vad kan man delegera?
Var och när skapar vi samverkan?
Kopplingen mellan policy, mål och planer samt aspekter
Var uppstår kundnöjdheten?
Att minska miljöpåverkan och arbetsmiljörisker – åtgärdstrappan
Att genomföra ledningens genomgång
Att skapa engagemang för KMA-arbetet

Avslutande skriftligt diplomeringsprov

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta de olika gemensamma och ibland unika kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna.

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel.

Utbildningsbevis - Diplomering

Utbildningen avslutas med ett skriftligt diplomeringsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

”Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt diplomeringsprov.”

Grattis, du är därmed ”Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001”.

………………

Detta är första delen av utbildningsprogrammet ”Diplomerad Internrevisor
– ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001”.

Del 1: Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Del 2: Internrevision ledningssystem – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Varje del avslutas med ett skriftligt diplomeringsprov.

Kommentarer från tidigare deltagare

”Tack för tre bra och intressanta  kursdagar, som har gett ”mycket kött på benen”. Bra planering, struktur, genomförande och glatt humör! 10 i topp!!”

”Rekommenderar starkt denna utbildning! Väldigt bra upplägg avseende tid och innehåll. Kompetent och trovärdig kursledare.”

Tack för en väldigt bra, pedagogisk och intressant utbildning. 

”Jag vill tacka för tre mycket informativa dagar som gav mig nya perspektiv och idéer på arbetsgången omkring och med ISO 9001, 14001 och 45001.”

”Tack för en superbra utbildning, tycker att du som lärare och pedagog väldigt duktig och engagerande.”

Anmälan

Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer