Introduktion till Hållbarhet – vad, hur och varför?

Känns hållbarhetsbegreppet lite diffust? Börjar kunder och andra intressenter att ställa frågor kring CSR och hållbarhet? Har ni pratat om detta en längre tid utan att ni kommit igång på allvar? Om detta är frågeställningar som du står inför så är detta utbildningen för dig!

Information

Datum: 22 - 24 januari, 2020 Tid: 09:15 Plats: World Trade Center, Mässans gata 10 Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Strategi, systematik och engagemang för HÅLLBARHET

Känns hållbarhetsbegreppet lite diffust? Behöver du få starthjälp för att dra igång det systematiska hållbarhetsarbetet? Och hur kan vi skapa engagemang för hållbarhet och forma en hållbar strategi? Om detta är frågeställningar som du står inför så är detta utbildningen för dig! Få metoder och verktyg för att tydliggöra och prioritera vad hållbarhet konkret innebär för just din organisation. Med detta – tillsammans med tydliggjorda drivkrafter – som utgångspunkt skapas goda förutsättningar för att utveckla och genomföra en företagsstrategi med hållbarhetsfokus.

Introduktion till Hållbarhet – vad, hur och varför? är första modulen av fem i utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist. Utbildningen går också utmärkt att gå som separat utbildning.

FÖR VEM?

Utbildningen Hållbarhetsspecialist är för dig du som arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare  i näringslivet eller den offentliga sektorn.

Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

INTRODUKTION TILL HÅLLBARHET – Program

Dag 1 (09.15–16.30): Vad och varför och hållbarhet?

– Presentation av utbildningen

– Introduktion till hållbarhet – olika synsätt

– Workshop: Hållbarhet hos oss!

– Översikt viktiga delområden

– Varför hållbarhet? – viktiga drivkrafter

– Workshop: Våra viktigaste drivkrafter

– Vad är vårt Why?

Dag 2 (08.30–16.30) Intressenter och väsentlighetsanalys

– Introduktion till Intressenter

– Workshop: Våra intressenter och deras krav

– Viktiga trender och utmaningar att ta hänsyn till

– Workshop: trender och utmaningar

– Väsentlighetsanalys – vad menas med detta?

– Definiera resultatområden

– Workshop: Väsentlighetsanalys

Dag 3 (08.30–15.00) Hållbar strategi

– Vad är en strategi?

– Strategi för hållbarhet eller hållbar strategi?

– Koppling till vision, mål m.m.

– Workshop: byggstenar hållbar strategi

– Affärsmodell och hållbarhet

– Workshop: hållbar affärsmodell

–Presentation av hemuppgifter

Anmälan

Introduktion till Hållbarhet – vad, hur och varför?

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer