Hållbarhet: Intressent- och väsentlighetsanalys

Intressentanalys. SWOT. Risker och möjligheter. Väsentlighetsanalys. Hållbar strategi. Hur hänger allt detta ihop? Välkommen till en mycket konkret utbildning för dig som arbetar med att samordna hållbarhetsfrågorna och vill integrera dessa på riktigt i verksamhet.

Detta är andra delen i utbildningsprogrammet "Systematiskt hållbarhetsarbete - Diplomerad hållbarhetsledare".

Information

Datum: 12 - 13 oktober, 2023 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 10600 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Intressenter - väsentlighet - hållbar strategi

Det systematiska hållbarhetsarbetet startar alltid med en intressentanalys och en väsentlighetsanalys. Man behöver första vilka krav, behov och förväntningar som ställs på företag och sedan bedöma var man har störst påverkan. Då kan man formulera en hållbar strategi och börja arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor på samma sätt som beskrivs i ISO-standarder

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är skapa förutsättningar för dig och din organisation att förbereda en hållbar strategi för ditt företag. Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att aktivt kunna medverka i intressent- och väsentlighetsanalys och kunna ge input till att formulera en hållbar strategi.

För vem?

Alla som behöver veta mer om hållbarhet och företagande

CSR- och hållbarhetssamordnare

KMA-samordnare

Verksamhetsutvecklare

Chefer och arbetsledare

Förkunskaper

Efforts kurs ”Agenda 2030 – Grundkurs Hållbarhet”,  1 dag

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

Systematiskt hållbarhetsarbete – en översikt

Presentation av hur man kommer igång arbetet

Intressenter

Vad menas med en intressent?
Vilka krav, behov och förväntningar har de på oss?
Varför är detta viktigt för hållbarhetsarbetet?
Workshop: Intressenter och krav 

Omvärldsanalys 

Vilka trender, frågor och faktorer kan påverka vårt hållbarhetsarbete
Externa hot och möjligheter och interna styrkor och svagheter
Workshop: SWOT-analys

Risker och möjligheter

Vad av ovanstående kan och måste vi agera på?
Vilka är de största riskerna och bästa möjligheterna?
Workshop: risker och möjligheter

Väsentlighetsanalys

Vilka frågor blir väsentliga för oss de närmaste åren?
Var har vi störst påverkan – ekonomiskt, socialt, ekologiskt?
Workshop: väsentlighetsanalys

Hållbar strategi

Hållbar strategi baseras på väsentlighetsanalysen
Mål och handlingsplaner
Workshop: Hållbar strategi

Sammanfattning inför det fortsatta arbetet och 3 i utbildningsprogrammet ”Systematiskt hållbarhetsarbete – Diplomerad Hållbarhetsledare”

Skriftligt kunskapsprov

 

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar och exempel med övningar där deltagarna får börja träna på att göra intressent- och väsentlighetsanalys samt påbörja arbetet med att formulera en hållbar strategi.

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna.

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel.

Utbildningsbevis - Diplomering

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

”Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt kunskapsprov.”

………….

Detta är andra delen av utbildningsprogrammet ”Systematiskt hållbarhetsarbete – Diplomerad Hållbarhetsledare”, som består av tre moduler.

Del 1: Agenda 2030 – Grundkurs Hållbarhet, 1 dag

Del 2: Hållbarhet: Intressent- och väsentlighetsanalys, 2 dagar

Del 3: Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Varje del avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Anmälan

Hållbarhet: Intressent- och väsentlighetsanalys

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer