Internrevision av ledningssystem – för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Internrevision är ett bra sätt att sätta fokus på frågor som är viktiga för en verksamhets framgång. Får din verksamhet värde och viktiga insikter ur era internrevisioner? Agerar ledningen på avvikelser och förslag?

Den här utbildningen ger dig som utför interna revisioner verktyg att genomföra effektiva, fokuserade och samordnade revisioner med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Revisioner som bidrar till hela verksamhetens utveckling.

Information

Datum: 14 - 16 november, 2018 Tid: 09:00 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, 412 63, Göteborg Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Utbildningen ger dig

Under utbildningsdagarna går vi igenom internrevision av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Upplägget varvar teori med praktiska övningar, där du även har möjlighet att skriva ett frivilligt kunskapsprov. Efter kursen kan du, i rollen som internrevisor, självständigt planera, genomföra och följa upp en revision samt rapportera revisionsresultat.

Från programmet

  • Revision – vad och varför?
  • Internrevisorns roll och etiska principer
  • Kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001
  • De viktigaste förändringarna i ISO 45001
  • Nya krav att revidera – vilka är viktigast?
  • Internrevision enligt ISO 19011
  • Revision i 4 steg: Planera, Genomföra, Dokumentera och Följa upp
  • Skriftligt prov (frivilligt)

 

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

För vem?

Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001. Utbildningen passar även för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem.

Standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 ska tas med till kursen, de ingår inte i kursavgiften. Dessa går att beställa från SIS.

Delar av kursens dokumentation är på engelska.

Anmälan

Internrevision av ledningssystem – för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugo åren arbetat med professionell kompetensutveckling på…