Internrevision – för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Internrevision är ett bra sätt att sätta fokus på frågor som är viktiga för en verksamhets framgång. Får din verksamhet värde och viktiga insikter ur era internrevisioner? Agerar ledningen på avvikelser och förslag?

Den här utbildningen ger dig som utför interna revisioner verktyg att genomföra effektiva, fokuserade och samordnade revisioner med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Revisioner som bidrar till hela verksamhetens utveckling.

Information

Datum: 22 - 24 november, 2017 Tid: 09:00 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, Hus C, 412 63, Göteborg Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Utbildningen ger dig

Under utbildningsdagarna går vi igenom internrevision av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Upplägget varvar teori med praktiska övningar, där du även har möjlighet att skriva ett frivilligt kunskapsprov. Efter kursen kan du, i rollen som internrevisor, självständigt planera, genomföra och följa upp en revision samt rapportera revisionsresultat.

Från programmet

  • Revision – vad och varför?
  • Internrevisorns roll och etiska principer
  • Kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001
  • De viktigaste förändringarna i ISO 45001
  • Nya krav att revidera – vilka är viktigast?
  • Internrevision enligt ISO 19011
  • Revision i 4 steg: Planera, Genomföra, Dokumentera och Följa upp
  • Skriftligt prov (frivilligt)

 
 

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

För vem?

Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001. Utbildningen passar även för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem.

Standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 ska tas med till kursen, de ingår inte i kursavgiften. Dessa går att beställa från SIS.

Delar av kursens dokumentation är på engelska.

Anmälan

Internrevision – för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer