Intern revision av ledningssystem – enligt nya ISO 19011

Den här utbildningen ger dig som utför interna revisioner verktyg att genomföra effektiva, fokuserade och samordnade revisioner med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Revisioner som bidrar till hela verksamhetens utveckling.

Information

Datum: 10 - 12 april, 2019 Tid: 09:00 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, Hus C Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

BESKRIVNING AV ”Intern revision av ledningssystem”

Revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018 är uppdaterad och moderniserad! Den är nu mer riskbaserad vilket ställer större krav på revisorn avseende kompetens och bedömningar. Det handlar också om att effektivt och trovärdigt kunna revidera de nya kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö), t ex avseende omvärlds- och intressentanalys, ledarskap, risker och möjligheter, förändringar och livscykelperspektiv.
Efter kursen kan du som revisor självständigt planera revisionsprogram samt planera, genomföra, dokumentera och följa upp integrerade interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 19011:2018.

 

Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001.

Från programmet

 • Vad och varför revision?
 • Internrevisorns nya roll och kompetens
 • Uppdaterade etiska principer
 • Översikt – kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001
 • Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?
 • Revidera ledningen
 • Revidera risker och möjligheter
 • Revidera omvärldsanalys
 • Revidera livscykelperspektivet
 • Revidera värdekedjan, inte minst leverantörer
 • Internrevision – enligt nya  ISO 19011:2018
 • Bygga ett effektivt revisionsprogram
 • Steg 1: Planera revision
 • Steg 2: Genomföra revision
 • Fördjupning: Effektiva intervjuer
 • Steg 3: Dokumentera revision
 • Steg 4: Följa upp revision
 • Många revisionsövningar
 • Skriftligt prov (frivilligt)

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

För vem?

Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001. Utbildningen passar även för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem.

Standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 ska tas med till kursen, de ingår inte i kursavgiften. Dessa går att beställa från SIS.

Delar av kursens dokumentation är på engelska.

Anmälan

Intern revision av ledningssystem – enligt nya ISO 19011

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer