Praktisk Internrevision Online – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Åh, nej, dags för revision. Hoppas att de inte hittar något! Det där är den gamla, omoderna synen på interna revisioner. Bort den!

Intern revisioner av verksamheten är en strategiska aktiviteter för att hitta smarta och hållbara arbetssätt. Den moderna internrevisorn letar lika gärna förbättringar som avvikelser och rör sig högt och lågt i företaget. Det handlar till exempel om att kunna revidera höga chefers ledarskap, men också detaljer i lagstiftningen. Det krävs bland annat god social kompetens och andra positiva, personliga egenskaper.

Utbildningen ger dig metodik, mod och verktyg att genomföra effektiva och förbättringsinriktade revisioner av din verksamhet med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Information

Datum: 22 - 24 september, 2021 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 14500 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Avvikelser, grundorsaker och genomtänkta förbättringsförslag

”… 3 fantastiskt lärorika dagar.”

”Tusen tack för en riktigt bra ubildning!”

Revisionsmetodiken enligt ISO 19011 är uppdaterad och moderniserad! Den är nu mer riskbaserad vilket ställer större krav på revisorn avseende kompetens och bedömningar. Det handlar också om att effektivt och trovärdigt kunna revidera de nya kraven i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö), t ex avseende omvärlds- och intressentanalys, ledarskap, risker och möjligheter, förändringar och livscykelperspektiv.

Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Den här utbildningen är den avslutande delen av Efforts unika utbildningsprogram Diplomerad Internrevisor som omfattar sammanlagt 3+3 dagar. Den första delen utgörs av utbildningen Diplomerad KMA-samordnare. Du kan välja att gå hela programmet eller endast en av modulerna.

För vem?

Utbildningen vänder sig till nuvarande eller blivande interna revisorer som vill revidera ledningssystem som framför allt uppfyller standarderna ISO 9001, ISO 14001 och/eller ISO 45001.

Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem. För att bli Diplomerad Internrevisor krävs att du har gått Efforts utbildning Diplomerad KMA-samordnare, 3 dagar.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

– Vad och varför revision?
– Internrevisorns nya roll,  kompetens och personliga egenskaper
– Uppdaterade etiska principer
– Översikt – kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018
– Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?
– Revidera ledningen
– Revidera risker och möjligheter
– Revidera omvärldsanalys
– Revidera livscykelperspektivet
– Revidera värdekedjan, inte minst leverantörer
– Internrevision – enligt nya  ISO 19011:2018
– Bygga ett effektivt revisionsprogram
– Steg 1: Planera revision
– Steg 2: Genomföra revision
– Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik
– Steg 3: Dokumentera revision
– Steg 4: Följa upp revision
– Många revisionsövningar
– Avslutande meriterande och skriftligt diplomerings- och kunskapsprov

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

Tilläggsmodul Revisionsdag hemmaplan, 1 dag

Under en koncentrerad och fokuserad dag på hemmaplan genomför utbildningsledaren tillsammans med dig en förbättringsinriktad revisionsdag av ditt verksamhetssystem.

Pris: 12.500 kr ex moms och reseomkostnader

Anmälan

Praktisk Internrevision Online – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer