Diplomerad Internrevisor – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Internrevision av ledningssystem. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Kan det verkligen vara roligt och värdeskapande? Ja, mycket. 

Revision kommer från "audio" som ungefär betyder "att lyssna". Den interna revisorn är en aktiv lyssnare som tillsammans med sina kollegor hittar smarta och hållbara arbetssätt.

Information

Datum: 19 - 21 augusti, 2024 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Hitta smarta arbetssätt som lyfter företaget

Den moderna internrevisorn letar lika gärna förbättringar som avvikelser och rör sig högt och lågt i företaget. Det handlar till exempel om att kunna revidera höga chefers ledarskap, men också detaljer i lagstiftningen. Det krävs bland annat god social kompetens och andra positiva, personliga egenskaper.

Revisionsmetodik enligt ISO 19011:2018 är uppdaterad och moderniserad! Den är mer riskbaserad vilket ställer större krav på revisorn avseende kompetens och bedömningar.

Det handlar också om att effektivt och trovärdigt kunna revidera de nya kraven i ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning), t ex avseende omvärlds- och intressentanalys, ledarskap, risker och möjligheter, förändringar och livscykelperspektiv.

Mål

Efter kursen kan du som Diplomerad internrevisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

För vem?

Utbildningen vänder sig till nuvarande eller blivande interna revisorer som vill revidera ledningssystem som framför allt uppfyller standarderna ISO 9001, ISO 14001 och/eller ISO 45001.

Internrevisorer

Kvalitetsrevisorer

Miljörevisorer

Arbetsmiljörevisorer

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du genomgått Efforts utbildning Diplomerad KMA-samordnare – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

Introduktion till revision

Vad och varför revision?

Olika typer av revision – första, andra och tredje part

Att lyckas som internrevisor – kompetens och personliga egenskaper

Revisionens sju etiska principer

Översikt – kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?

Bygga ett effektivt revisionsprogram

Revisionsmetodik enligt ISO 19011:2018

Steg 1: Planera revision
Vilka processer ska vi revidera?
Vem ska vi intervjua?
Vilka dokument ska vi granska?
Vilka frågor ska vi ställa?

Steg 2: Genomföra revision
Öppningsmöte
Att skaffa bevis via intervjuer, rundvandring och egna observationer
Avslutningsmöte

Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik
Öppna, slutna och uppföljande frågor
Det praktiska runt intervjun

Steg 3: Dokumentera revision
Värdeskapande revisionsrapporter
Formulera avvikelser, förbättringar och observationer

Steg 4: Följa upp revision
Hitta grundorsakerna till avvikelserna
Besluta om förbättringar
Återkoppling

Flertalet praktiska övningar genom hela internrevisionen

Avslutande skriftligt diplomeringsprov

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska revisionsövningar. Deltagaren får praktiskt träna på internrevisionens alla faser – förberedelse, genomförande och dokumentation. Det inkluderar också rollspel i samband med passet om intervju- och samtalsteknik

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna.

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel.

Utbildningsbevis - Diplomering

Utbildningen avslutas med ett skriftligt diplomeringsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

”Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt diplomeringsprov.”

 

Kommentarer från tidigare deltagare

”… 3 fantastiskt lärorika dagar.”

”Tusen tack för en riktigt bra utbildning!”

”Väl sammansatt utbildning med en otroligt kunnig föreläsare”

”Tusen tack för dessa dagar. Du måste vara en av norra Europas bästa föreläsare.”

Anmälan

Diplomerad Internrevisor – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fyll i dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska.
Skicka in din Anmälan
Ett fel uppstod! Vänligen kontrollera alla fält.
Vill du prata med oss innan du bokar?
Ring 031 - 88 77 99

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer