Grundkurs i hållbarhet

Förståelse och delaktighet ökar chanserna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Ett genuint hållbarhetsarbete genomsyrar den övergripande affärsstrategin såväl som vardagliga beslut i olika detaljer. Funderar ni på ett mer aktivt arbete med hållbarhet? Är ni redan igång men behöver sprida medvetenhet till fler i organisationen?

Vår Grundkurs i hållbarhet ger en god förståelse för vad ett hållbarhetsarbete är och hur alla kan bidra utifrån sin roll och förutsättningar.

Information

Datum: 22 februari, 2018 Tid: 09:00 - 16:30 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, 412 63, Göteborg Pris: 5200 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Tel:

Fler datum för utbildningen

Utbildningen ger dig

Genom utbildningen får du en grundläggande förståelse för vad hållbarhet innebär och hur hållbarhet kan ses som en affärsmöjlighet. Vi går också igenom och diskuterar hur hållbarhet påverkar och hänger ihop med en organisations olika delar. Beroende på arbetsuppgifter och roll kan alla bidra på olika sätt.

Utbildningen tar också upp verktyg för att kartlägga intressenter och deras behov samt för att prioritera och driva hållbarhetsfrågor som resurseffektivitet eller mångfald för att nämna ett par. Du får också en introduktion till kommunikation kring hållbarhet.

Vi har som mål att ge dig mycket inspiration och många idéer till din organisations fortsatta utveckling och hållbarhetsarbete.

Från programmet

  • Hållbarhet och CSR – vad och varför?
  • Vilka är drivkrafterna och nyttan?
  • Vilka är våra intressenter?
  • Intressentdriven kommunikation – hur då?
  • Hur kan du bidra?
  • Belysande företagsexempel
  • Vad förväntas framöver?
  • Att få med alla i organisationen

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en introduktion till hållbarhet eller vill få inspiration och verktyg att komma igång.

Utbildningen går utmärkt att bygga på med våra övriga kurser inom exempelvis strategi för hållbarhet, internrevision eller ledarskap.

Anmälan

Grundkurs i hållbarhet

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar