Frukostseminarium: Miljöpsykologi – hinder och verktyg för hållbara val

Det är naturligt att utgå ifrån att om vi har miljövänliga värderingar så borde vi rimligtvis också agera mer miljövänligt. Men är det så lätt att en miljövänlig värdering leder till ett miljövänligt beteende?

Information

Datum: 8 februari, 2019 Tid: 08:00 - 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, hus C
Lägg till i Min kalender

Fler datum för utbildningen

Kommunikation för beteendeändring

För att vi ska nå hållbarhetsmålen till 2030 har det blivit tydligt att vi måste ändra våra beteenden. Men beteendeändring är lättare sagt än gjort. Vi orienterar oss i vardagen genom vanor och dessa kan vara svåra att bryta. 

I Sverige har vi en hög medvetenhet om den miljöproblematik och klimatpåverkan vår livsstil innebär. Och överlag har vi nog ganska miljömedvetna värderingar. Men trots att vi vet vad vi borde göra, så ser vi att vägen till faktisk handling är svår. Vad är det som hindrar oss att agera? Och hur kan vi påverka och underlätta för hållbara beteenden? Vilka verktyg kan vi använda för att komma över de psykologiska hinder som finns?

Som forskarna och författarna Esty & Winston skriver i boken Green to Gold. 

 “Moving people into a new way of thinking won’t happen without a healthy push.”

 

Under seminariet kommer vi reflektera över och diskutera psykologin bakom vår klimatpassivitet och vilka verktyg som kan användas för att främja ett miljövänligt beteende.

Föreläser gör Efforts Martine Roshauw, rådgivare och konsult med fokus på organisationsutveckling, beteendeförändring och kommunikation.

Praktisk information

Seminariet  äger rum kl 8.00 – 9.15 i Efforts lokaler i Göteborg och frukosten kommer från Medveten Grön. Bjud gärna med en kollega eller en vän. Antalet platser är begränsade.

Hitta hit: Spårvagn 2 och 4 stannar vid Almedal, två hållplatser från Korsvägen. Det finns även parkeringsplatser precis utanför Efforthuset. OBS! parkera ej på grusplanen eller andra reserverade P-platser.

 

Varmt välkommen!

Anmälan

Frukostseminarium: Miljöpsykologi – hinder och verktyg för hållbara val

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar