Frukostseminarium Göteborg – ISO-certifiering, utveckling eller ångest?

Funderar du och din organisation på att certifiera er enligt någon eller flera av ledningssystemstandarderna ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001/ISO 45001? Det finns många vägar till en certifiering, både bra och dåliga. Vägvalet avgör om du får driv i organisationen eller mest skapar ångest i ett arbete som inte ger något större värde.

Information

Datum: 10 november, 2017 Tid: 08:00 - 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, Göteborg
Lägg till i Min kalender

Fler datum för utbildningen

ISO-certifiering - ett sätt att driva utveckling

Har era kunder börjat ställa krav på att ni ska vara certifierade? Kanske har er verksamhet växt och nu behövs det mer ordning och reda? Oavsett anledning finns det många fördelar med den struktur och uppföljning en certifiering innebär. Men det gäller att göra det rätt. Vi på Effort stöttar organisationer så att utvecklingsarbetet med processkartläggning, riskanalyser, internrevisioner, ledningens genomgång med mera ger värdefulla effekter i verksamheten.

Seminariet vänder sig till er som funderar på en certifiering såväl som redan certifierade verksamheter som upplever att det borde gå att få mer värde ut av arbetet.

Föreläser gör Efforts Martin Jansmyr. Martin har stöttat företag i arbetet med att bli certifierade och drivit processutveckling med fokus på att koppla arbetet till affärsidé, strategi, värderingar med mera.

Som uppvärmning inför seminariet rekommenderar vi blogginlägget Ledningssystem som håller – 10 principer för en stabil grund.

Seminariet  äger rum kl 8.00 – 9.15 i Efforts lokaler i Göteborg och frukosten kommer från Medveten Grön. Bjud gärna med en kollega eller en vän. Antalet platser är begränsade.

Ta dig hit! Spårvagn 2 och 4 stannar vid Almedal, två hållplatser från Korsvägen. Det finns även parkeringsplatser precis utanför Efforthuset. OBS! parkera ej på grusplanen eller andra reserverade P-platser.

Anmälan

Frukostseminarium Göteborg – ISO-certifiering, utveckling eller ångest?

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar