Diplomerad Arbetsmiljösamordnare – SAM och OSA

Behöver du ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöfrågorna och inkludera de organisatoriska och sociala frågorna (OSA) i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Då är detta rätt för dig och din organisation. Välkommen att diplomera dig till Arbetsmiljösamordnare och därmed skapa förutsättningar för en friskare och mer lönsam organisation!

Information

Datum: 20 - 22 december, 2023 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 16900 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Främja, förebygga och hantera

Du får en systematisk och konkret genomgång – med flera belysande övningar – av kraven i SAM enligt AFS 2001:1 och OSA enligt AFS 2015:4.

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi har haft deltagare från i stort sett alla branscher och det har varit mycket berikande för deltagarna att detta erfarenhetsutbyte i samband med de många konkreta övningarna.

Mål

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som Arbetsmiljösamordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar den organisatoriska och sociala dimensionen av arbetsmiljön. Du får också en gedigen jämförelse med kraven i internationella ISO-standarder såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

För vem?

  • Arbetsmiljöchefer, -samordnare och arbetsmiljöingenjörer
  • Chefer på olika nivåer
  • HR-personal och skyddsombud
  • KMA-samordnare
  • Kvalitetschefer och -samordnare
  • CSR- och hållbarhetssamordnare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Interna revisorer

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i och erfarenheter i systematiskt kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbete.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Från programmet

Dag 1

Introduktion
Presentation, förväntningar och upplägg

Vad är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet?
Fysisk, organisatorisk och social dimension

Varför arbetsmiljö?
Drivkrafter och positiva effekter
Arbetsmiljö och lönsamhet

Övning: våra drivkrafter

Arbetsmiljölagstiftning – en översikt
Vad är huvudsyftet med lagstiftningen?

Översikt SAM AFS 2001:1 och OSA AFS 2015:4
Jämförelse med ISO 45001, ISO 14001 och SIO 9001
Övning: OSA i SAM

SAM – fokus på naturlig del och samverkan
Är det naturligt hos oss?
Har vi samverkan?

SAM – fokus på policy
Har vi uttryckt våra ambitioner?
Övning: vår arbetsmiljöpolicy

SAM – fokus på  dokumentation och kunskap
Har vi lagom dokumentation? Hjälp eller stjälp?
Vad måste vi minst kunna?
Övning: rätt dokumentation

Dag 2

SAM – fokus på risker
Vilka är våra viktigaste faror och risker?
Täcker vi alla tre områdena?
Hur ska vi analysera och bedöma på bra sätt?
Övning:  hitta faror och uttryck risker

SAM – fokus på åtgärder och uppföljning
Åtgärdstrappan – vad är mest rätt?
Övning: att minska risker
Varför händer olyckor?
Hur hanterar vi aj och oj?
Övning: hittar vi verkligen grundorsakerna?

Företagskultur och OSA
Företagskulturens nivåer
Att medvetengöra normer kring OSA
Video: Livet som macho

Kunskaper
Vad behöver chefen kunna?
Tidiga och sena tecken på ohälsa

Policy och mål för OSA
Hur bra ska vi vara?
Hur vill vi ha det hos oss?
Övning: formulera OSA-mål

Dag 3

Fokus arbetsbelastning
Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?
Metoder och verktyg
Övning: krav vs resurser

Fokus arbetsinnehåll och arbetstid
Arbetets innehåll – vad ska jag göra och prioritera? Arbetstidens påverkan på hälsan

Svåra situationer
Vad innebär svåra situationer?
Har vi några sådana?

Fokus kränkande särbehandling
Vad menas med kränkande särbehandling?
Uttalande kring kränkande särbehandling
Rutiner för att hantera kränkande särbehandling
Vad innebär diskriminering?
Övning: våra spelregler

Hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer
Främja, förebygga eller åtgärda
Övning: Vilka är våra friskfaktorer?

Avslutande diplomeringsprov

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta kraven i ISO 45001:2018.

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna.

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel.

Utbildningsbevis - Diplomering

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

”Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt kunskapsprov.”

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

”Det blev en del ”aha”-ögonblick och många saker som jag tar med mig i mitt arbete. … Föreläsaren Martin Freed är verkligen inspirerande och engagerande!”

”Återigen tack för en bra kurs! Jag har fått in väldigt positiv feedback, inte minst för ditt väldigt behagliga tonläge och engagerande sätt.”

”Martin du är helt fenomenal.”

”Jag vill verkligen ge dig beröm för denna kursen, det har varit väldigt intressant och lärorikt! Ett stort plus för hur du har modererat och styrt upplägget under hela dagarna, hållt tider och sett alla deltagare. 5 / 5 stjärnor! Kommer verkligen rekommendera kursen internt till kollegor och ny arbetsmiljöchef.”

Anmälan

Diplomerad Arbetsmiljösamordnare – SAM och OSA

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer