Diplomerad Internrevisor – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – vi kör på distans i vår

Vi kör på distans via Zoom våren 2020

Vill du bli riktigt skarp på ledningssystem och revisionsmetodik? Vill du vara en drivande kraft att utveckla och förbättra din organisation? Då är Efforts nya och unika utbildningskoncept "Diplomerad Internrevisor" mycket intressant för dig. Programmet består av modulerna "Diplomerad KMA-samordnare", tre dagar och "Praktisk internrevision - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001", tre dagar. Välkommen, vi startar nu i april!

Information

Datum: 15 april - 15 maj, 2020 Tid: 09:45 Plats: - Pris: 25000 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

FÖR VEM

Utbildningen vänder sig till interna revisorer som vill meritera sig i en diplomering och som reviderar eller kommer att revidera ledningssystem som uppfyller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

PRAKTISK INFORMATION

För mer info se våra anmälningsvillkor.

JORDNÄRA OCH ENGAGERANDE. MARKNADENS VASSASTE REVISIONSUTBILDNING?

Vi kör på distans via Zoom våren 2020.

Utbildningsprogrammet Diplomerad Internrevisor består av sammanlagt sex utbildningsdagar med två obligatoriska moduler.

Modul 1: Diplomerad KMA-samordnare, tre dagar

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare. Du kommer att ha mod, metodik och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt integrerat verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Du kan välja att gå denna modul som en enskild utbildning och därmed bli Diplomerad KMA-samordnare.

Modul 2: Praktisk Internrevision – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, tre dagar

Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Du kan välja att gå denna modul som en enskild utbildning och få ett utbildningsintyg, men du blir då inte Diplomerad Internrevisor.

Investering

Hela programmet: 25.000 kr ex moms
En modul : 14.500 kr ex moms

MÖJLIGA TILLÄGGSMODULER

Tilläggsmodul 1: Gap-analys av den egna verksamheten

Du kan investera i en gapanalys mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 på hemmaplan under en dag. Det innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans går igenom verksamheten formulerar en praktisk åtgärdsplan för att stänga de eventuella gap som kan finnas mellan standardkraven och ert nuläge.

Investering: 12.500 kr ex moms plus reseomkostnader för utbildningsledaren

Tilläggsmodul 2: En praktisk revisionsdag på hemmaplan

Du kan investera i en anpassad revisionsdag på hemmaplan. Det innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans genomför en förbättringsinriktad revisionsdag av ditt verksamhetssystem

Investering: 12.500 kr ex moms och reseomkostnader för utbildningsledaren 

Anmälan

Diplomerad Internrevisor – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – vi kör på distans i vår

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar