Diplomerad Internrevisor Online – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Ökar kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljökraven på din verksamhet? Förväntar kunder eller ägare en ISO-certifiering och därmed kompetenta interna revisorer? Vill du bli riktigt skarp på ledningssystem och revisionsmetodik?

Då är Efforts unika utbildningsprogram "Diplomerad Internrevisor" rätt kompetenshopp för dig. Programmet består av modulerna "Diplomerad KMA-samordnare", tre dagar och "Praktisk internrevision - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001", tre dagar.

Information

Datum: 6 - 24 september, 2021 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 25000 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

FÖR VEM

KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)

Kvalitetschefer och -samordnare

Miljöchefer och -samordnare

Arbetsmiljöchefer och -samordnare

CSR- och hållbarhetssamordnare

Verksamhetsutvecklare

Chefer

Skyddsombud

Interna revisorer som vill meritera sig i en diplomering och som reviderar eller kommer att revidera ledningssystem som uppfyller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

PRAKTISK INFORMATION

För mer info se våra anmälningsvillkor.

JORDNÄRA, ENGAGERANDE OCH FÖRBÄTTRINGSINRIKTAD

Utbildningsprogrammet Diplomerad Internrevisor består av sammanlagt sex (3+3) utbildningsdagar med två ingående och obligatoriska moduler. Varje modul är en utbildning sig, som man du kan välja att fokusera på, se nedan. T ex väljer en del deltagare bara att gå den första delen. För att bli Diplomerad Internrevisor behöver du dock gå båda.

Modul 1: Diplomerad KMA-samordnare, tre dagar

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som KMA-samordnare. Du kommer att ha mod, metodik och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt integrerat verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Du kan välja att gå denna modul som en enskild utbildning och därmed bli Diplomerad KMA-samordnare.

Från programmet

Vad och varför  kvalitet, miljö och arbetsmiljö?

Introduktion till hållbarhet

Drivkrafter för KMA -arbetet

Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och standarder

Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar för oss

Integrerad genomgång och tolkning av kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Kapitel 4: Våra förutsättningar

Kapitel  5: Ledarskap och arbetstagares medverkan

Kapitel 6: Planering av verksamheten

Kapitel 7:  Stöd

Kapitel 8: Verksamheten

Kapitel 9: Utvärdering av prestanda

Kapitel 10: Förbättringar

Praktiska exempel

Flertalet övningar och reflektioner, några exempel nedan

Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav

Vad måste chefer göra själva och vad kan man delegera?

Kopplingen mellan policy, mål och planer samt aspekter

Var uppstår egentligen kundnöjdheten

Att minska miljöbelastningar och arbetsmiljörisker

Rollen som KMA-samordnare – att skapa enegagemang och få positiva saker att hända

Modul 2: Praktisk Internrevision – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, tre dagar

Efter utbildningen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Du kan välja att gå denna modul som en enskild utbildning och få ett utbildningsintyg, men du blir då inte Diplomerad Internrevisor.

Från programmet

Vad och varför revision?

Internrevisorns  kompetens, personliga egenskaper och etiska principer

Översikt – kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?

Internrevision – enligt nya  ISO 19011:2018

Bygga ett effektivt revisionsprogram

Steg 1: Planera revision

Steg 2: Genomföra revision

Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik

Steg 3: Dokumentera revision

Steg 4: Följa upp revision

Många revisionsövningar

Avslutande meriterande och skriftligt diplomerings- och kunskapsprov

Hela programmet (3+3 dagar): 25.000 kr ex moms
En modul : 14.500 kr ex moms

MÖJLIGA TILLÄGGSMODULER

Tilläggsmodul 1: Gap-analys av den egna verksamheten

Du kan investera i en gapanalys mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 på hemmaplan under en dag. Det innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans går igenom verksamheten formulerar en praktisk åtgärdsplan för att stänga de eventuella gap som kan finnas mellan standardkraven och ert nuläge.

Investering: 12.500 kr ex moms plus reseomkostnader för utbildningsledaren

Tilläggsmodul 2: En praktisk revisionsdag på hemmaplan

Du kan investera i en anpassad revisionsdag på hemmaplan. Det innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans genomför en förbättringsinriktad revisionsdag av ditt verksamhetssystem

Investering: 12.500 kr ex moms och reseomkostnader för utbildningsledaren 

Anmälan

Diplomerad Internrevisor Online – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer