Diplomerad Hållbarhetsspecialist

Alla medvetna organisationer och ledare inser att idag och i framtiden behöver hållbarhet vävas in som en naturlig del i en framgångsrik verksamhet. För att attrahera både medvetna kunder och medarbetare krävs mer än för bara några år sedan. Under 5 träffar och totalt 15 dagar får du kunskap, inspiration och verktyg för att leda och driva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Information

Datum: 21 augusti, 2019 - 6 mars, 2020 Tid: 09:15 Plats: Gamla Almedalsvägen 19, hus C Pris: 59000 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Kombinera affärer och samhällsnytta

Utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetspecialist vänder sig till dig som behöver och vill fördjupa kunskapen om hållbarhet och hur du kan omsätta kunskapen framgångsrikt i din verksamhet. Utbildningsprogrammets innehåll bygger på den senaste forskningen inom hållbarhet i kombination med många års erfarenhet av strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. 

Programmet ger gedigen kunskap och genomtänkta arbetssätt som förbättrar din förmåga att förstå och hantera risker. Lägg därtill synsätt och metoder som kan driva en hållbar innovation och utveckling så täcker ni både möjlighets- och riskperspektivet i er verksamhet.

 

Som Diplomerad Hållbarhetsspecialist kan du:

  • Kombinera goda affärer med miljö- och samhällsnytta 
  • Inspirera och engagera för hållbarhet 
  • Prioritera och planera ett hållbarhetsarbete 
  • Använda metoder och verktyg som gör skillnad 
  • Bolla idéer med ditt nya nätverk av hållbarhetsspecialister

Hållbarhetsspecialist - Fem moduler

Utbildningsprogrammet Hållbarhetsspecialist består av fem utbildningsmoduler om tre dagar vardera, sammanlagt femton utbildningsdagar:

 

Mellan modulerna gör du relevanta och konkreta arbetsuppgifter som för det systematiska hållbarhetsarbetet framåt i din egna organisation.

FÖR VEM?

Utbildningsprogrammet Diplomerad Hållbarhetsspecialist är för dig som vill fördjupa din kompetens inom hållbarhetsarbete. Du kanske arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som, hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare inom näringslivet eller den offentliga sektorn. 

Utbildningen vänder sig också till dig som är kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- eller linjechef och som vill ta ett större grepp om hållbarhetsfrågorna.

Praktisk information

Mer info om det praktiska finns här.

Uttalanden från tidigare deltagare

Utbildningsprogrammet Diplomerad hållbarhetsspecialist har utvecklats tillsammans med en mängd kunniga ledare från näringslivet. Steg för steg har vi utformat innehållet i det program som du kommer att gå igenom.

En variant av det här programmet har tidigare också givits som en YH-utbildning under titeln Hållbarhetssamordnare. Detta är vad några av deltagarna tyckte om utbildningen:

”Utbildningen gav mig en mycket bra helhetssyn på hur hållbarhetsarbete förenar affärsnytta med samhällsnytta. Den har gett ett brett perspektiv och förståelse för vikten av att få hållbarhet integrerat i företags verksamhetsstyrning och strategier. Efter avslutad utbildning fick jag direkt jobb som hållbarhetssamordnare på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Innehållet i kurserna stämmer väldigt bra med de arbetsuppgifter jag har idag. Jag är mycket nöjd med den kunskap, de erfarenheter och verktyg som Efforts föreläsare förmedlat.”

Johanna Gadd, Hållbarhetssamordnare

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän


 

”Utbildningen gav mig en gedigen inblick i vad ett hållbart företagande är. Den gav en bred bas att bygga vidare på i den organisation jag verkar i. Våra föreläsare var kunniga och en stor källa till inspiration. Lika inspirerande och lärorikt var det att träffa övriga kursdeltagare, att få ta del av allas tankar, erfarenheter och utmaningar. ”

Anette Palbrant, Administrativ Chef

Advokatfirman Lindahl


”Utbildningen var fantastiskt lärorik och inspirerande. Som utbildad Hållbarhetssamordnare är jag nu delaktig i att ta fram hållbarhetsredovisningen för Uppsala Vatten och Avfall AB. I år rapporterar vi för andra gången och första gången enligt GRI-Standards. En fantastisk möjlighet och utmanande process vi kommer att lära oss mycket av.”

Irene Mårtensson, Avfallsingenjör

Uppsala Vatten och Avfall AB

 

Välkommen med din anmälan! Har du några frågor om utbildningsprogrammet så tveka inte att höra av dig till oss.

 

Vi hörs och ses!

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsspecialist

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer