Diplomerad Hållbarhetsspecialist

Vi har ambitionen att erbjuda marknadens vassaste utbildningsprogram med hållbarhet som tema. Programmet är en vidareförädling och konkretisering av “YH Hållbarhetssamordnaren” och består av fem moduler om tre dagar vardera samt ett avslutande projekt. Mellan varje modul görs relevanta och konkreta arbetsuppgifter som för det systematiska hållbarhetsarbetet framåt i den egna organisationen.

Information

Datum: 22 januari - 28 augusti, 2020 Tid: 09:15 Plats: World Trade Center, Mässans gata 10 Pris: 59000 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Fler datum för utbildningen

Hållbarhet - Kombinera affärer och samhällsnytta

Utbildningsprogrammet är en vidareförädling och konkretisering av “YH Hållbarhetssamordnaren” som utvecklades och genomfördes av Effort Consulting AB under åren 2014–2016. Utbildningsprogrammet kan sägas baseras på näringslivets önskemål kring vilka kompetenser “Hållbarhetsspecialisten” ska ha. Det vänder sig i första hand till medarbetare i organisationer som vill vara en del av en lösning, ett medvetet varumärke och som kombinerar affärsnytta och samhälls-/miljönytta. Innehållet bygger på senaste forskning inom hållbarhet i kombination av många års erfarenhet av kvalificerat och praktiskt hållbarhetsarbete. Mellan varje modul görs relevanta och konkreta arbetsuppgifter som för det systematiska hållbarhetsarbetet framåt i den egna organisationen. Utbildningsprogrammet avslutas med ett projektarbete med tema ”Mitt första år som Hållbarhetsspecialist”. Du får med dig metoder, verktyg och inspiration för att framgångsrikt arbeta som Hållbarhetsspecialist i din organisation.

Hållbarhetsspecialisten - Fem moduler

Fem utbildningsmoduler om tre dagar vardera, sammanlagt femton utbildningsdagar. Nedan listas varje modul inklusive länk för ytterligare information kring varje enskild modul.

Modul 1: Introduktion till Hållbarhet

Modul 2: Systematiskt hållbarhetsarbete

Modul 3: Lagstiftning inom hållbarhet

Modul 4: Kommunicera och rapportera hållbarhet

Modul 5: Hållbarhetskultur och engagemang 

FÖR VEM?

Utbildningen Hållbarhetsspecialist är för dig du som arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som hållbarhetsspecialist, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsexpert eller hållbarhetssamordnare  i näringslivet eller den offentliga sektorn. Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Uttalanden från deltagare

  ”Utbildningen till Hållbarhetssamordnare under perioden 2014-2016 var fantastiskt lärorik och inspirerande. Under två-årskursen på halvfart fick vi en förståelse för hur vi kan arbeta systematiskt med att ta till vara och implementera värden hos människan och naturen i företags och verksamheters rapportering kopplat till ekonomiska resultat. Idag finns en större insikt i att vi behöver se utvecklingen i ett bredare och längre perspektiv men vi har långt kvar till ett hållbart samhälle.   Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att arbeta hållbart och lyfta blicken från kvartalsrapporterna och se verksamhetens påverkan över längre tid. Efter utbildningen är det naturligt och självklart för mitt sätt att tänka. Friska, trygga människor i ett sunt, levande ekosystem är helt enkelt en förutsättning för ekonomiskt resultat över tid.   Genom min bakgrund som utbildad Hållbarhetssamordnare är jag nu delaktig i att ta fram hållbarhetsredovisningen för Uppsala Vatten och Avfall AB. I år rapporterar vi för andra gången och första gången enligt GRI-Standards. En fantastisk möjlighet och utmanande process vi kommer att lära oss mycket av.”

Irene Mårtensson, Avfallsingenjör

Uppsala Vatten och Avfall AB


  ”Utbildningen ”Hållbarhetssamordnare” har gett mig en mycket bra helhetssyn på hur hållbarhetsarbete förenar affärsnytta med samhällsnytta. Den har gett ett brett perspektiv och förståelse för vikten av att få hållbarhet integrerat i företags verksamhetsstyrning och strategier.   Teori och föreläsningar varvat med praktiska arbetsuppgifter gjorde att jag utifrån mina förutsättningar kunde utgå från den verksamhet jag var verksam i. Efter avslutad utbildning fick jag direkt jobb som hållbarhetssamordnare på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Innehållet i kurserna stämmer väldigt bra med de arbetsuppgifter jag har idag. Det är en generell utbildning som gör att den lämpar sig för arbete inom alla branscher.   Jag är mycket nöjd med den kunskap, de erfarenheter och verktyg som Efforts föreläsare förmedlat.”

 

Johanna Gadd, Hållbarhetssamordnare

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsspecialist

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer