Diplomerad Hållbarhetsledare – omgång 4

Diplomerad Hållbarhetsledare - är detta marknadens vassaste hållbarhetsutbildning? Det är så klart du som kund som avgör, men vi kan lugnt säga att vi har investerat all vår kompetens, erfarenhet och engagemang sedan mer än 20 år. Det är vårt DNA, vår kärna och det vi brinner för.

Du får fem fullmatade moduler om tre dagar, sammanlagt femton dagar, där varje modul består av genomgångar, övningar och reflektioner som tar dig framåt i arbetet på hemmaplan. Modulerna skapar - tillsammans med en avslutande konkret och framåtblickande diplomeringsuppgift - mycket goda förutsättningar för dig att framgångsrikt leda och driva hållbarhetsarbetet i din organisation.

Välkommen att bli Diplomerad Hållbarhetsledare du med!

Information

Datum: 16 mars - 26 augusti, 2022 Tid: 09:00 Plats: Online - distansutbildning Pris: 59000 kr
Lägg till i Min kalender
Utbildningsansvarig: Martin Freed Tel: 0706-95 97 96

Dipomerad Hållbarhetsledare - du har en nyckelroll för att starta upp, implementera och utveckla ett systematskt hållbarhetsarbete

”Först och främst, tack för en superutbildning. Högt uppskattad!

”Det var en jättebra kurs, särskilt för oss som behöver så att säga omkatalogisera det vi gör och öppna upp nya tankebanor. I mitt fall har det faktiskt redan lett till ett nytt jobb …”

Vill du boosta dig själv och din organisation när det gäller systematiskt hållbarhetsarbete? Då är detta med stor sannolikhet utbildningsprogrammet för dig och din organisation!

Utbildningsprogrammet är en vidareförädling och konkretisering av en “YH Hållbarhetssamordnaren” som utvecklades och genomfördes av Effort Consulting AB under åren 2014–2016. Utbildningsprogrammet kan sägas baseras på näringslivets förväntningar kring vilka kompetenser “Hållbarhetsledaren” ska ha. Dessutom för vi in över 20 års erfarenhet av kvalificerat och praktiskt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsledaren gör normalt inte allt hållbarhetsarbete i organisation. Ett systematiskt hållbarhetsarbete griper tag i hela organisationen. Det förstår alla. Men, som Hållbarhetsledare har du en nyckelroll att leda, driva och samordna hållbarhetsarbetet i organisation. Ofta tillsammans med andra funktioner, t ex inköp, kontruktion, HR och chefsgrupper.

Rollen som Hållbarhetsledare kan se lite olika ut. Kanske sitter du med i ledningsgruppen, kanske sitter du i staben eller har en funktion ute i linjeorganisationen. Oavsett kommer du – rätt hanterat- att bli mycket viktig och central för systematisera och utveckla hållbarhetsarbetet. Du kommer få att utveckla ett helikopterperspektiv – bli specialist på att vara generalist – och kan därför förklara, engagera och sätta igång olika hållbarhetsprojekt och -aktiviteter.

Det är precis det som utbildningsprogrammet syftar till! Du får metoder, verktyg och inspiration för att framgångsrikt arbeta som Hållbarhetsledare i din organisation.

 

Fem moduler under ett halvår - i en logisk och naturlig utvecklingskurva

Fem utbildningsmoduler om tre dagar vardera, sammanlagt femton fullmatade utbildningsdagar med genomgångar, övningar och reflektioner som tar arbetet framåt i en naturlig utvecklingskurva. Mellan varje modul görs relevanta och konkreta arbetsuppgifter som för det systematiska hållbarhetsarbetet framåt i den egna organisationen. Nedan listas de ingående modulerna med en liten kort sammanfattning och tillhörande länk med ytterligare information.

Modul 1: Introduktion till Hållbarhet

Dag 1: Vad och varför hållbarhet?

Dag 2: Intressent- och väsentlighetsanalys – vad blir hållbarhet för oss?

Dag 3: Hållbar strategi

Modul 2: Systematiskt hållbarhetsarbete

Dag 1: Hållbarhet och processer

Dag 2: Systematiskt hållbarhetsarbete enligt ISO-standarder

Dag 3: Revision av vårt hållbarhetsarbete

Modul 3: Lagstiftning inom hållbarhet

Dag 1: Miljölagstiftning – en översikt

Dag 2: Arbetsmiljölagstiftning – fokus på SAM och OSA

Dag 3: Etiska kravdokument och systematisk lagbevakning

Modul 4: Kommunicera och rapportera hållbarhet

Dag 1: Komunikation – fördjupning intressentdialoger

Dag 2: Hållbarhet i värdekedjan – framåt mot kunder, bakåt mot leverantörer

Dag 3: Hållbarhetsredovisning – GRI m fl

Modul 5: Hållbarhetskultur och engagemang 

Dag 1: Organisationskultur och hållbarhet

Dag 2: Skapa engagemang för hållbarhet

Dag 3: Rollen som Hållbarhetsledare

Efter modul 5 gör du  ett sammanfattande, men ändå framåtblickande, projektarbete med tema ”Mitt första år som Hållbarhetsledare – så här ska jag gå tillväga”.

 

FÖR VEM?

Utbildningen Diplomerad Hållbarhetsledare är för dig du som arbetar som, eller har ambitionen att arbeta som hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsledare eller hållbarhetssamordnare  i näringslivet eller den offentliga sektorn.

Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som KMA-samordnare eller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef eller linjechef och vill ta ett större grepp om dessa frågor.

Praktisk information

För mer info se våra anmälningsvillkor.

Anmälan

Diplomerad Hållbarhetsledare – omgång 4

Anmälningstiden har gått ut


Tillbaka till alla utbildningar

Föreläsare

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Styrelseordförande, Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugofem åren arbe...tat med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer

Kristian Siverbo

Civilingenjör, Civilekonom
Managementkonsult
Tel: 0768-45 74 59

Förändringsglädje är något som fascinerar mig, både inom de projekt jag leder, och i min forskning. ...Efter mer än 20 års arbete med förändringsledning i olika former, ser jag glädjen i arbetet som en avgörande faktor i hur framgångsrikt arbetet blir. Och detta gäller oavsett inom vilket av mina kompetensområden jag arbetar: medarbetardriven innovation, ledningssystem eller kvalitetsutveckling.

Min styrka som konsult är en bredd som gör det möjligt att snabbt förstå och analysera kundens hela verksamhet. Jag har gedigen erfarenhet som projektledare och managementkonsult, som gruppchef och medlem av företagsledningen, och som utbildare och utvecklare av ledningssystem som förenar strategi med operativ verksamhet. Jag har genom åren haft återkommande sejourer utanför Sveriges gränser, och har då bott i t.ex. Hong Kong, Montreal, Mexiko City, Maputo och Sydney.

Jag är intresserad av verksamheter som präglas av framåtanda och nytänkande, såväl som struktur och ordning, projekt där en helhetssyn på företagande är en förutsättning, och utmaningar där mina internationella erfarenheter kommer till användning.
Läs mer

Andra utbildningar