ISO-certifiering

Vi hjälper organisationer att använda ledningssystemsstandarder som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/ISO 45001 på ett sätt som inte bara leder till certifikat utan även driver utveckling. Certifikatet är ofta ett viktigt delmål, men arbetet fortsätter även efter denna milstolpe.

Kravhantering

Genom vår mångåriga erfarenhet inom området hjälper vi dig att tolka och använda andra kravdokument, såsom branschspecifika standarder eller lagstiftning på ett sätt som skapar värde.

Internrevision och ledningens genomgång

För att bli bättre behöver vi förstå vår verksamhet. En viktig del för att utveckla förståelsen är att följa upp och utvärdera. Det görs genom att definiera mätetal, samla data och sätta mål. Inte sällan stannar dock arbetet när datan är insamlad och utvärderingen uteblir. En internrevision är ett effektivt sätt att utvärdera en verksamhet och allra bäst blir det när resultatet sedan får landa i en ledningens genomgång där arbetet framåt kan prioriteras.