Väsentlighetsanalys

Vad ska fokuseras? Kanske försöker ni göra allt? Eller är det otydligt vad som är nästa steg? En väsentlighetsanalys utgår från vad era intressenter värdesätter. Detta vägs sedan mot vad ni har för kompetens och förutsättningar. Resultatet blir en tydlig prioritering över frågor att fokusera.

Framtidens affärsmodeller

Tar ni vara på digitaliseringens möjligheter? Har ni gått från att sälja produkter till att hyra ut kompletta lösningar? Har ni funderat på vad en cirkulär affärsmodell skulle innebära för er? Det ges ständigt nya möjligheter att leverera värde till nya och gamla kunder. Vad kan ni göra? Vi har verktyg och metoder för att tänka nytt och se möjligheterna.

De globala målen – världens strategi

FNs globala mål för hållbar utveckling, de sk SDGerna, ska vara uppfyllda 2030. Vilka affärer kan ni utveckla som bidrar till det? Genom att rikta in och koppla upp er befintliga strategi mot SDGerna, de globala målen framtidssäkrar ni verksamheten. 169 mål fördelade på 17 områden, vi kan stötta i att utvärdera vilka som är relevanta för er.

Kontakt

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiskt och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av olika utvecklingsarbeten hos våra kunder. Sedan 2007 är jag VD på Effort och har varit involverad i en mångfald av uppdrag med olika fokus och utmaningar.

Efter att under 90-talet ha arbetat med processutveckling på bland annat Volvo och som kvalitetschef inom stålindustrin ville jag fördjupa mig ytterligare. Det fick jag göra som doktorand på Avdelningen för kvalitetsutveckling på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management”.
Läs mer

Martin Freed

Civilingenjör, MSc
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 96

Jag är mycket intresserad av ledarskap, utbildning och lärande och har de senaste tjugo åren arbetat... med professionell kompetensutveckling på lite olika sätt. För det mesta möter du mig som föreläsare och talare i samband med utbildningar, kurser och seminarier. Jag har också hunnit med att vara VD för två företag och försöker använda mig av de erfarenheter som dessa utmaningar gav mig – såväl positiva som negativa. Egna upplevelser är viktigt för trovärdigheten, har jag lärt mig. Vad är det egentligen som är så spännande med utbildning? Jag har funderat mycket på den frågan. Förmodligen därför den ena dagen inte är den andra lik. Dessutom är varje publik i sig unik och man lär sig så länge man har elever som någon uttryckte det. Jag inser också att jag älskar det där särskilda ögonblicket där man de facto ser att polletten trillar ner. En glimt av möjlighet och insikt tänds. Jag kan då se att det vi skapat i samband med kursen kommer att starta positiva spiraler hemma hos kunderna. Känslan efter varje kurs är alltid densamma – en stor tacksamhet över att få arbeta med något så meningsfullt och givande. Lika stimulerande är det att arbeta med mina kollegor. Här är vi Effortianer - några ganska olika människor som formar en mycket intressant och utmanande helhet. Och med det gemensamma att vi vill göra en positiv skillnad som gör en skillnad. Humor är lika viktigt som ekonomi har vi sagt många gånger. Ta mig tusan om vi inte faktiskt menar det. Läs mer