Laghantering

Lagstiftningen inom miljöområdet är kanske inte alltid det lättaste och mest lustfyllda att ta tag i. Grunden är att ha koll på vilka lagar som gäller för er, tolka hur ni berörs av dessa krav och arbeta för att de uppfylls. Vi har genom åren hjälpt många kunder med just detta och gör regelbundna översyner av ny och ändrad lagstiftning. Vi föreslår även åtgärder för att verksamheten ska hänga med. Ofta använder vi det utmärkta verktyget Notisum.

Kemikalier

Att hålla koll på vilka kemikalier ni använder och hur dessa påverkar hälsa och miljö är ett måste enligt såväl svensk lagstiftning, certifiering enligt ISO 14001, Miljödiplomering och andra initiativ såsom Svanen-märkning. Vi har arbetat länge med den här typen av frågor och hjälper gärna till att utveckla en kemikaliehantering som uppfyller kraven och som är effektiv, säker och minskar den negativa påverkan på miljön.