Mänskliga rättigheter och anti-diskriminering

Har du tänkt på att sättet som vi integrerar och vägleds av de mänskliga rättigheterna har betydelse för hur vårt vardagsarbete är. Det kan kännas som ett stort grepp, men faktum är att ett aktivt arbete mot diskriminering genererar, inte bara laguppfyllnad, utan också drivkrafter för verksamhetsutveckling. Vi hjälper er se kopplingen mellan de mänskliga rättigheterna och er verksamhetsutveckling. Det genererar ökad grad av ständiga förbättringar med marknadsfördelar och sunda arbetsförhållanden som följd.

Jämställdhet och jämlikhet

Har arbetet med jämställdhet och jämlikhet ibland känts utmanande och svårt? Vad bra, då är ni igång. Ett aktivt arbete med jämställdhet och jämlikhet innebär att förutsättningarna för en ännu bättre kvalitet ökar. Vi hjälper er att se kopplingen mellan arbetet och kvalitesfrågorna. Vi ger handfasta råd och stödjer processer och ledarskap. I förlängningen innebär det en verksamhet som står bättre rustad för morgondagens krav och utmaningar.