Lean Production, 6-Sigma och TQM

Inom kvalitetsbegreppet ryms en mängd olika filosofier, som Total Quality Management (TQM), Lean Production, 6-Sigma med flera. Vår och andras forskning pekar på att anpassning av metoden efter era unika förutsättningar är en nyckel för att lyckas. Det handlar om att bygga på det som redan är bra, förstå det som är mindre bra och stimulera till en positiv utveckling.​

Processutveckling

Processer är det vi gör, eller det som sker i våra organisationer. Genom att kartlägga, illustrera och utveckla arbetssätt kan risker, brist på samordning, flaskhalsar med mera identifieras och hanteras. En gemensam syn på vad, hur och varför arbetet ska göras är ofta den stora vinsten. Det leder till en vilja att utvecklas och innovationskraft, en grundbult i framgångsrika företag. På Effort arbetar vi dagligen med processkartläggning och –utveckling.​ Fråga oss gärna om hur just ni kan få ut det mesta av era processer.